"Ziekteverzuimrapport toont aan dat koorts meten de ziekte niet geneest"

"Ziekteverzuimrapport toont aan dat koorts meten de ziekte niet geneest"

De Christelijke Onderwijscentrale COV vraagt actie tegen het stijgende ziekteverzuim in het onderwijs. "Voor het zoveelste jaar toont het ziekteverzuimrapport aan dat steeds meer personeelsleden in het onderwijs ziek worden. We meten het als sinds 2001: wanneer gaan we er ook iets aan doen?" Uit het jaarlijkse ziekteverzuimrapport van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) blijkt dat het ziekteverzuim in het onderwijs opnieuw licht is gestegen. Het gemiddelde aantal ziektedagen dat personeelsleden in het onderwijs opnemen, is in 2018 toegenomen van 15,87 naar 16,37 dagen. Vooral de oudere personeelsleden zijn vaker ziek, maar de stijging is ook te zien bij jongere mensen in het onderwijs.

COV, de grootste vakbond voor het basisonderwijs, vraagt actie. "De werkbaarheid van onderwijs en het stijgend aantal zieken hebben een directe invloed op de kwaliteit van ons onderwijs", zegt algemeen secretaris Marianne Coopman. "Het ziekteverzuimrapport bestaat al sinds 2001 en levert ons al bijna 20 jaar een vergelijkbare reeks van cijfers. We weten dus al jarenlang dat het kind koorts heeft, hoge koorts zelfs. Maar naar de juiste medicatie is nog niet lang en efficiënt genoeg gezocht", klinkt het.

De onderwijsvakbond pleit ervoor om de loopbaangesprekken met de sector zo snel mogelijk opnieuw op te starten op basis van de resultaten van het tijdsonderzoek in het onderwijs, dat tijdens de vorige Vlaamse legislatuur op vraag van de vakbonden is gebeurd. Daarnaast moeten er onder meer extra administratieve medewerkers komen om directeurs te ondersteunen en moet de algemene planlast naar omlaag, zegt COV. "De negatieve spiraal moet doorbroken worden. Maatregelen zijn nodig."

bron: Belga