Wie selfies maakt, heeft een hogere dunk van zichzelf

Wie selfies maakt, heeft een hogere dunk van zichzelf

Onderzoekers van de Universiteit van Toronto voerden voor de studie, gepubliceerd in Social Psychological and Personality Science, een experiment uit met 198 studenten. De groep bestond uit 100 fervente selfiemakers en 98 jongeren die beweerden nauwelijks selfies te nemen.

Aan de 198 proefpersonen werd gevraagd een selfie te nemen, bedoeld om op hun sociale media te plaatsen. Daarnaast werden de studenten gefotografeerd door de onderzoekers. Ieder proefkonijn beschikte dus zowel over een selfie als over een portret gemaakt door buitenstaanders.

Vervolgens kregen 178 andere deelnemers van het onderzoek de opdracht om verschillende foto's te evalueren op basis van aantrekkelijkheid, sympathie en narcisme. Hieruit blijkt dat beide groepen zichzelf mooier vinden dan de personen die hen moesten beoordelen. Opvallend hierbij is wel dat de studenten die vaak selfies maakten, zichzelf nog hoger inschatten dan de leden van de andere groep. Daarnaast werd deze groep door de observators ook als minder leuk bevonden.

Je kan dus beter aan je broer, vriendin of voorbijganger vragen om een foto van je te laten nemen dan je selfiemodus in te schakelen. Over het algemeen werden de personen op de selfies als meer narcistisch beschouwd dan die op portretten gemaakt door anderen.

Foto Pixabay