Wet die Arco-waarborg bepaalt, is ongrondwettelijk

Wet die Arco-waarborg bepaalt, is ongrondwettelijk

De federale regering bevestigde nog maar eens de wil om een oplossing te vinden voor de mensen die in Arco hadden geïnvesteerd, maar op de weg naar waarborgregeling is het alweer op een obstakel. Na de Europese Commissie is ook het Grondwettelijk Hof van mening dat de wet die de waarborg regelt een onterecht voordeel biedt aan specifiek groep mensen. Daarom had de wet eerst ‘als voornemen tot nieuwe staatssteun' bij de Commissie aangemeld moeten worden.

Meegesleurd door Dexia

Arco was de financiële arm van het toemalige ACW, nu beweging.net. Dat ging mee tenonder bij het faillissement van de grootbank Dexia, waarvan het de grootste aandeelhouder was. Zo'n 800.000 mensen dachten dat hun geld veilig was, maar zagen hun investering volledig verdwijnen.

Daarop besloot de regering-Leterme een garantieregeling uit te dokteren. Tegen die ingreep ontstond protest. De Vlaamse beleggersfederatie VFB en individuele aandeelhouders van Dexia vonden hem discriminerend omdat hij niet zou gelden voor de gewone aandeelhouders.

De Europese Commissie is intussen ook effectief tot die conclusie gekomen. De regering en Arco-vehikels Arcopar, Arcoplus en Arcofin trokken naar het Gerecht van de Europese Unie om dat besluit te vernietigen. Die zaak is nog hangende, maar het Europees Hof van Justitie zag geen feiten die afbreuk doen aan de geldigheid van de beslissing.