West-Vlaanderen geeft Vlaanderen veeg uit de pan

De Provincie West-Vlaanderen heeft Vlaanderen een stevige veeg uit de pan gegeven na de recente beslissing om de overdracht van persoonsgebonden bevoegdheden met een jaar uit te stellen. Dat deed eerste gedeputeerde Guido Decorte (CD&V) naar aanleiding van de voorstelling van het jaarverslag. De provincie start haar werking rond cultuur, sport, jeugd en welzijn dan ook terug op. Op 27 mei besliste Vlaanderen "eenzijdig" om de overheveling van de persoonsgebonden bevoegdheden uit te stellen tot 1 januari 2018, een jaar later dan voorzien. Guido Decorte vergeleek de discussie dan ook met een Rubik's Cube. "Eén kleur bereikt de voorzijde. De provincie wordt afgeslankt, het aantal provincieraadsleden en gedeputeerden vermindert, maar de vijf andere zijden van kubus vertonen een wirwar van jewelste. Ik wil hierbij benadrukken dat dit volledig aan Vlaanderen toe te schrijven is. Vlaanderen slaagt er niet in om dit op een oordeelkundige en vlotte manier te verwerken", aldus Decorte.

Dus zal West-Vlaanderen in de zitting van september een pakket maatregelen voorstellen om hun ondersteunende rol op vlak van cultuur, sport, jeugd en welzijn terug op te nemen. "Wij nemen onze verantwoordelijkheid", klinkt het.

Zo wil de provincie een vervolg geven aan de succescampagnes "Oe Ist?" en "Buren bij Kunstenaars". Ook de West-Vlaamse sportlaureaten van 2016 zullen opnieuw gehuldigd worden. Op jaarbasis betekent dit een ondersteuning van ruim 600 organisaties. "We willen die niet in de steek laten", aldus Decorte.

De provincie begrijpt ook de frustratie bij het personeel dat nu nog een jaar langer in onzekerheid leeft. "Maar we blijven voor jullie knokken", aldus Decorte. De provincie hoopt ook dat na de overdracht genoeg middelen uit Vlaanderen naar de provincie(s) zullen stromen voor de grondgebonden materies.

bron: Belga