We zijn minder bezorgd om besmet te raken met COVID-19, maar is dat wel positief?

We zijn minder bezorgd om besmet te raken met COVID-19, maar is dat wel positief?

Drie onderzoeksgroepen van de Universiteit Gent sloegen de handen in elkaar om het verband tussen de coronamaatregelen en het mentaal welzijn van de Vlamingen te bestuderen. Na een eerste vragenronde (tussen 20 en 27 maart) waarbij de deelnemers ingedeeld werden in verschillende gedragsprofielen, volgde de tweede en huidige ronde die focuste op hoe die maatregelen ons mentale, sociale en fysieke welzijn op de proef stellen. De UGent verspreidde de enquête tussen 10 en 19 april via sociale media en deze werd ingevuld door 812 mensen. De opvallendste conclusie was dat de Vlaming zich steeds minder zorgen lijkt te maken om besmet te raken met het virus.

Dalende bezorgdheid: positief of niet?

Terwijl 67% van de Vlamingen tijdens de eerste vragenronde aangaf bang te zijn voor besmettingsgevaar, is dat nu serieus gedaald tot 50%. Bij de stelling 'Ik maak mij geen zorgen om andere mensen te besmetten" steeg het percentage van 21% naar 28%. Op het eerste gezicht lijkt deze evolutie positief, want hoe minder we geplaagd worden door bekommernissen, hoe beter onze mentale gezondheid ervoor staat. De keerzijde van de medaille is echter dat daardoor de kans bestaat dat we de coronamaatregelen minder goed zullen toepassen.

Grafieken Universiteit Gent

De enquête bevroeg namelijk ook hoe lang de deelnemers de huidige lockdownsituatie nog zullen volhouden en één op drie heeft het hier stilaan moeilijk mee. De meeste mensen uit die groep denken het nog tot eind mei te kunnen uithouden, maar vooral het continue thuisblijven valt hen zwaar. De onderzoekers vinden deze vaststelling niet vreemd, want ze vergelijken die met een dieet: we beginnen er met volle moed aan, maar volharden tot op het einde is een andere zaak. Daarom denken ze dat de Vlaming vooral nood heeft aan een einddatum en een toekomstperspectief om de maatregelen te blijven respecteren. Ze bieden ook enkele tips aan op hun website voor wie coronamoe begint te worden.

Derde vragenronde

Om meer te weten over welke coronamaatregelen het moeilijkste na te leven zijn voor de Vlamingen heeft de Universiteit Gent een nieuwe bevraging gelanceerd. Daarmee willen ze onderzoeken in welke situatie we het niet al te nauw nemen met de restricties of onszelf een uitzondering toestaan op de regels. Heb je een kwartiertje de tijd en wil je de wetenschap een handje helpen? Je hebt tot en met 10 mei de tijd om de enquête in te vullen.