Waterwegbeheerders fuseren in 2017 tot 'De Vlaamse Waterweg'

Waterwegbeheerders fuseren in 2017 tot 'De Vlaamse Waterweg'

In januari 2017 zullen de waterwegbeheerders Waterwegen & Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart samengaan in een nieuwe fusieorganisatie: De Vlaamse Waterweg nv. Het Vlaams Parlement heeft daarvoor het licht op groen gezet. "We bundelen de krachten om meer dan ooit werk te maken van hét alternatief voor de file", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Tot nu toe vervulden de twee organisaties ongeveer dezelfde taken. West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en een deel van Antwerpen waren het terrein van Waterwegen en Zeekanaal NV. In een ander deel van Antwerpen en in Limburg was nv De Scheepvaart actief.

De waterwegbeheerders fusioneren nu in 'De Vlaamse Waterweg nv'. Minister Weyts: "De organisatie wordt efficiënter, de dienstverlening en het beleid krijgen meer samenhang en alle geïnteresseerden krijgen één duidelijk aanspreekpunt."

Door de fusie ontstaat een organisatie met een investeringsbudget van meer dan 220 miljoen euro per jaar. De 1.460 personeelsleden waken over 1.076 kilometer bevaarbare waterwegen in Vlaanderen, 1.100 kilometer dijken, 800 bruggen, 131 sluizen, 73 stuwen, bijna 200 kilometer kaaimuren en 78 jachthavens. "De Vlaamse Waterweg nv is een volwaardige speler naast de andere logistieke krachten. De schaalvoordelen geven ons een grotere slagkracht. We kunnen de binnenvaart nu nog sterker uitbouwen in Vlaanderen", zegt minister Weyts.

Volgens de N-VA-minister is het potentieel van de binnenvaart nog groot en is de nieuwe fusieorganisatie de perfecte hefboom "om dat potentieel aan te boren".

In januari 2017 wordt de fusie van de waterwegbeheerders een feit. In de loop van het jaar krijgt de nieuwe organisatie echt vorm. Nog voor 1 januari 2018 zijn de voormalige nv De Scheepvaart en Waterwegen & Zeekanaal NV volledig opgegaan in De Vlaamse Waterweg nv.

bron: Belga