Wat heeft kernenergie met klimaatdoelstellingen te maken?

Wat heeft kernenergie met klimaatdoelstellingen te maken?

Vandaag is 70% van de wereldwijde elektriciteitsproductie afkomstig van fossiele brandstoffen, en dat aandeel blijft verder stijgen. Sinds 1990 is de CO2-uitstoot met 60 procent toegenomen. Om de klimaatverandering in te dijken, zal volgens de klimaatexperts van de Verenigde Naties tegen 2050 minstens 80% van de opgewekte elektriciteit koolstofarm moeten zijn. Daarom zullen we  alle beschikbare koolstofarme oplossingen nodig hebben.

Kan kernenergie deel van de oplossing zijn? Verrassende vaststelling : kerncentrales stoten bijna geen CO2 uit. Hun CO2-uitstoot is vergelijkbaar met die van hernieuwbare energie. Volgens experts, zoals het Internationaal Energie Agentschap (IEA) is kernenergie, samen met waterkracht, op dit ogenblik de belangrijkste koolstofarme energiebron. Landen die kiezen voor kernenergie slagen er makkelijker in de milieuaanbevelingen te halen.In België is 75% van de elektriciteit koolstofarm, dankzij kernenergie en hernieuwbare energie. Kernenergie stelt Europa in staat om elk jaar de CO2-uitstoot, gelijk aan de uitstoot van het jaarlijkse autoverkeer van Duitsland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië samen, te besparen.

In tegenstelling tot wat men vaak denkt, staat het behoud van kernenergie de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen ook niet in de weg. Zowel de studies daarover, als de praktijk tonen dat aan. Hernieuwbare energie en kernenergie vullen elkaar aan en er is plaats voor beide binnen een CO2-arme energiemix.

www.nucleairforum.be/klimaat