Wat gebeurt er als de zon ermee ophoudt?

Wat gebeurt er als de zon ermee ophoudt?

Je kan maar best voorbereid zijn op alles, ook op het onverwachte scenario dat de zon er ineens de brui aan geeft en verdwijnt. Wat zou er dan gebeuren? Allereerst zou er geen licht meer zijn. Maar aangezien het ongeveer acht minuten duurt voor de lichtstralen onze planeet bereiken, zouden we er in het begin zelfs niets van merken. Daarna dooft ons licht langzaam uit, omdat het ook weerkaatst op andere planeten

Hetzelfde geldt voor de baan van de Aarde. Die wordt bepaald door de zwaartekracht van de zon, die ook de andere planeten op een vast traject houdt. Maar zonder onze ster is er geen zwaartekracht en zou de Aarde gewoon doelloos rondzweven in de ruimte. Ook dat zou pas na acht minuten starten, omdat, zoals Einstein bewees, zwaartekracht even snel reist als lichtstralen.

Planten kunnen nog decennia verder leven

Het echt slechte nieuws zou zich pas na een aantal dagen manifesteren. Omdat de zon geen warmte meer uitstraalt, duikt de temperatuur bij ons naar beneden. Na enkele dagen zouden we dan ook allemaal uitgestorven zijn, stelt Curiosity. De planten zijn beter af, toch diegene die niet afhangen van fotosynthese en dus van de stralen van de zon. Die planten kunnen nog decennia zonder de ster verder.

Door de daling van de temperaturen zal de oppervlakte van de oceanen na twee maanden bevriezen. Pas na 1.000 jaar zouden al de zeeën helemaal bevroren zijn, maar tegen dan kampt onze planeet al met grotere problemen. Door het verdwijnen van de ozonlaag, zal de straling alles herleiden tot een onherbergzame woestenij, die dan nog eens doelloos door de ruimte zweeft. Gelukkig gaat de zon nog lang niet met pensioen.