Wallonië komt met ethisch charter als voorwaarde voor sportsubsidies

Wallonië komt met ethisch charter als voorwaarde voor sportsubsidies

Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) is van plan de subsidies voor sportinfrastructuur voortaan te laten afhangen van het naleven van een ethisch charter. Hij wil daarmee aan antwoord bieden op de "onaanvaardbare en soms strafrechterlijk vervolgbare" gebeurtenissen van de voorbije maanden, waarbij sprake was van racisme en seksuele aanranding. Crucke is van plan het respect voor het ethisch charter in te voeren via de hervorming van het decreet dat de subsidiëring van sportinfrastructuur regelt. Over eventuele sancties moet in het kader van de hervorming worden beslist.

Over het charter zal de minister rond de tafel zitten met zijn collega van Gelijke Kansen, Christie Morreale (PS). Het wordt besproken met de Franse gemeenschap en de andere betrokken actoren, om nadien naar het Overlegcomité tussen de verschillende overheden van ons land te verhuizen. Dat Overlegcomité zal ook worden gevraagd na te gaan of het haalbaar is een dossier in te dienen om de Olympische waarden te erkennen als immaterieel Unesco-erfgoed.

"De strijd tegen racisme, antisemitisme, xenofobie, homofobie, seksisme en tegen alle andere vormen van discriminatie is prioritair. Sport kan de menselijke en burgerwaarden uitdragen. Wallonië moet een voorbeeld zijn", aldus minister Crucke.

bron: Belga