Waalse regering verdeeld over hervorming kinderbijslag

Waalse regering verdeeld over hervorming kinderbijslag

Het cdH heeft zondag op zijn familiedag het idee van coalitiepartner in de Waalse regering, de PS, om de kinderbijslag te koppelen aan het inkomen van de ouders naar de prullenmand verwezen. De kinderbijslag is door de zesde staatshervorming overgeheveld naar de gewesten. De Waalse regering bereidt een ontwerp van hervorming voor tegen oktober. eind augustus had Waals PS-fractieleider Christophe Collignon gepleit om de kinderbijslag aan het inkomen van de ouders te koppelen. Het cdH wil daar dus duidelijk niet van weten. Werklozen zouden immers een job kunnen weigeren omdat ze een deel van de kinderbijslag zouden dreigen te verliezen.

"Om duidelijk te zijn: elk kind is gelijk. De kinderbijslag is geen instrument om de ongelijkheid weg te werken, maar een middel om tegemoet te komen aan de noden van alle kinderen. Iedereen draagt bij aan deze pijler van de sociale zekerheid en iedereen geniet ervan. Wie daar iets aan wil veranderen vernietigt de solidariteit tussen de Belgen en creëert nieuwe werkloosheidsvallen! En raakt de middenklasse die de dragende kracht van het land is", waarschuwde cdH-voorzitter Benoît Lutgen.

bron: Belga