Vzw Ne(s)t "geschokt" en "gekwetst" door verhalen in Humo over wantoestanden

De vzw Ne(s)t, die opvang en ondersteuning wil bieden aan slachtoffers van mensenhandel en tienerpooiers, reageert "diep geschokt" en "zwaar gekwetst" op de verhalen over wantoestanden bij het Gentse opvanghuis. Het weekblad Humo publiceerde vandaag een artikel met getuigenissen over wat er allemaal fout zou lopen. Zo zouden er pooiers binnenraken, zouden er harddrugs gebruikt worden en zouden meisjes zich prostitueren vanuit het huis. Ook is er sprake van financiële onregelmatigheden. "De verslagenheid is groot bij het lezen van de verschillende beschuldigingen", zegt Steve Vandijck van de vzw Ne(s)t in een reactie. "We betreuren deze tendentieuze berichtgeving op basis van onwaarheden en uit de context getrokken verhalen. Uiteraard zullen wij met vzw Ne(s)t in detail op de beschuldigingen reageren en deze met de nodige bewijsstukken weerleggen en dit bij de betrokken en verantwoordelijke instanties. Dit alles gestaafd en gedocumenteerd, in tegenstelling tot hoe het artikel werd opgebouwd."

De vzw spreekt van een "beschadigingsoperatie" van enkele personen die zelf bevoegd waren voor de financiën en de werking van de vzw. Volgens de reactie zou Saskia Van Nieuwenhove, de bezielster van het project die in het artikel in opspraak komt, zelfs "geen toegang tot de rekeningen van de vzw" hebben gehad en die niet kunnen consulteren hebben.

Verder betreurt de vzw Ne(s)t de toon van de berichtgeving, met "een titel die op niet meer uit is dan sensatie". "Deze berichtgeving en titel suggereren dat er binnen de vzw meisjes misbruikt worden. Dit wordt op geen enkele manier met feiten of bewijzen onderbouwd, maar ondermijnt wel de hele werking en de naam van de vzw. Tegelijk moeten we vaststellen dat in het artikel slachtoffers opgevoerd worden met naam en leeftijd. Dit alles getuigt van een compleet gebrek aan deontologie."

De vzw Ne(s)t en Van Nieuwenhove zeggen dat ze de komende dagen met een uitgebreide reactie zullen komen. Ze beloven wel dat ze zich zullen onthouden van een verdere polemiek in de pers, uit respect voor de privacy en de psychologische schade die dit kan aanrichten bij de bewoners van het opvanghuis. "Medewerkers, symptahisanten maar ook huidige bewoners in Ne(s)t zijn diep geschokt en voelen zich zwaar gekwetst", klinkt het.

Ook Van Nieuwenhove zelf reageert vandaag op Facebook. Ze spreekt van "groteske beschuldigingen". Tegelijk zegt ze dat ze "in alle transparantie de bevoegde instanties zal informeren en te woord staan na al deze aantijgingen."

Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) stelt later op de dag vragen over de mogelijke wantoestanden in de commissie welzijn van het Vlaams Parlement. Het Vlaams agentschap Opgroeien liet gisteren al weten dat vzw Ne(s)t een verbetertraject doorloopt.

bron: Belga