Vrouwen zijn productiever bij een iets hogere kantoortemperatuur

De strijd om de thermostaat thuis of op kantoor; het blijft een eeuwig twistpunt tussen mannen en vrouwen. Terwijl de mannelijke collega's met de verwarming op het minumum al in t-shirt zitten, klagen vrouwen over koude handen en schieten ze gauw een extra trui aan. Mannen en vrouwen beleven de omgevingstemperatuur nu eenmaal op een andere manier en werkgevers hebben er alle baat bij om de thermostaat op de werkvloer een tikje hoger te zetten, zeggen onderzoekers uit Duitsland en de Verenigde Staten nu. Een werkomgeving die erg fris is of waar de airconditioning op volle toeren draait, is namelijk nadelig voor vrouwelijke medewerkers. Hun efficiëntie gaat erop vooruit naarmate ook de temperatuur stijgt (tot op zekere hoogte althans), zo blijkt uit een experiment van de wetenschappers.

De onderzoekers onderwierpen meer dan 500 vrouwelijke en mannelijke studenten aan een test en stelden vast dat vrouwen duidelijk beter presteren op wiskunde- en taaloefeningen bij warme kamertemperaturen. Mannen scoorden het best in een koelere ruimte, maar de impact van de temperatuur was bij hen veel minder uitgesproken.

De deelnemers aan het experiment moesten in ruil voor een financiële beloning onder tijdsdruk rekensommen, logische vraagstukken en taaloefeningen oplossen. De temperatuur in de testruimte schommelde tussen de 16 en 32,5 graden. Terwijl de vrouwelijke deelnemers hun beste prestaties neerzetten bij zo'n 30 graden, raakten mannen op het toppunt van hun kunnen wanneer het kwik rond de 20 graden schommelde. De onderzoekers berekenden voorts dat met elke graad meer de prestatie van vrouwen met 1,76 procent steeg en ze er in slaagden om meer vragen te beantwoorden. Bij de mannen daalde de efficiëntie - en het aantal antwoorden - per graad die er op de thermostaat bijkwam met ongeveer 0,6 procent. De omgevingstemperatuur blijkt dus vooral voor vrouwen van doorslaggevend belang te zijn op hun productiviteit.

Een uitzondering deed zich voor bij het oplossen van logische vraagstukken: op het uitvoeren van dergelijke taken bleek de temperatuur, bij mannen noch bij vrouwen, geen invloed te hebben. Hoe dat komt is voorlopig een raadsel, al vermoeden de wetenschappers dat logisch denken mogelijk een stabielere eigenschap is die minder wordt beïnvloed door randvoorwaarden.

Wat de ideale kamertemperatuur is, zeggen de onderzoekers er niet bij. Om die te bepalen, zijn meer en uitgebreidere experimenten nodig, luidt het. Toch zetten werkgevers de thermostaat sowieso best iets hoger dan nu het geval is, concluderen de wetenschappers in het vakblad Plos One. Niet in minst omdat de geldende richtlijnen voor de temperatuur op de werkvloer nog dateren uit de jaren zestig. Ze werden toen berekend in functie van een vaak uitsluitend mannelijke kantoorbevolking en spelen daarom nu nog altijd vaak in het nadeel van de vrouwelijke collega's.

bron: Belga