Vlinders profiteren van groen bedrijfsterrein

Vlinders profiteren van groen bedrijfsterrein

Dat is de conclusie van Hanne Haerden, die voor haar bachelorproef aan de Hogeschool PXL enkele bedrijfsterreinen onder de loep nam. Ze vergeleek daarbij de terreinen die ecologisch beheerd worden met de bedrijfstuinen die op een klassieke manier onderhouden worden. Een ecologisch beheer houdt bijvoorbeeld in dat de tuiniers geen pesticiden gebruiken, niet kunstmatig bemesten en het gras minder vaak maaien.

Hoopvol

De eerste resultaten van dit kleinschalig onderzoek zijn alvast hoopvol. Zo duiken er niet alleen meer vlinders op in de ecologische bedrijfstuinen, er vallen ook meer zeldzame soorten te bespeuren. Ter vergelijking: in bedrijfstuinen die klassiek beheerd worden, telde Haerden 65% minder soorten en kwamen er 90% minder vlinders, sprinkhanen en lieveheersbeestjes voor.

Bedrijfsleiders weigerachtig

Omdat veel bedrijfsleiders weigerachtig staan tegenover een ecologisch beleid van de bedrijfsterreinen lanceert de Vlaamse overheid deze zomer een nieuwe campagne. Onder de vlag ‘Greendeal biodiversiteit en bedrijven' worden ondernemingen gemotiveerd om in actie te komen. Bedoeling is dat ze meer oog krijgen voor de biodiversiteit, dat ze de kans krijgen om kennis uit te wisselen en ook naar buiten kunnen komen met de resultaten van die acties.

Een campagne als dit is geen overbodige luxe, als je weet dat het landschap in Vlaanderen sterk versnipperd en gebetonneerd is. De weinige natuurgebieden die er zijn, worden door wegen, kanalen, woonzones en industriegebieden van elkaar gescheiden. Hierdoor verliezen dieren het contact met hun soortgenoten, met alle gevolgen van dien voor de bijen, vlinders en andere dieren en planten in ons landschap.