Vlario: "dringend tijd voor regenwaterplannen"

Vlario: "dringend tijd voor regenwaterplannen"

De wateroverlast van de afgelopen dagen maakt voor Vlario, kenniscentrum en overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen, duidelijk dat er dringend werk moet worden gemaakt van regenwaterplannen. "Hemelwater- of regenwaterplannen voorzien er net in dat gemeenten weten waar ze met het regenwater naartoe moeten. Maar op dit moment beschikt bijna geen enkele gemeente over zo'n plan. Als hier niets aan verandert dan zullen de rioleringen en bergings- en infiltratievoorzieningen tweemaal zoveel overlopen", waarschuwt Wendy Francken van Vlario. Francken verbaast er zich over dat er in Vlaanderen geen verplichte hemelwaterafvoerplannen bestaan. "Er heerst voor alles planplicht behalve voor het regenwater. Nochtans hebben we er vijf jaar geleden al voor gewaarschuwd dat we met dit soort problemen zouden zitten als gevolg van de klimaatveranderingen als er niets wordt ondernomen", aldus Francken. Momenteel hebben slechts enkele gemeenten, "onder andere Herent en Wetteren", zo'n plan.

Maar niet enkel meer wateroverlast staat ons te wachten als de overheden niets ondernemen, waarschuwt Francken. "Ook ons drinkwaterpeil daalt jaar na jaar." Dat wijt ze aan de onzorgvuldige manier waarop het regenwater tegenwoordig wordt afgevloeid. "Het regenwater kan niet meer diep genoeg doordringen op de plek waar het dit normaal wel zou moeten doen omdat het wordt afgevoerd. Dit kan op termijn tot een drinkwatertekort leiden. Dat klinkt misschien ongeloofwaardig door de hevige regenval nu. Maar het wordt een realiteit als het huidige beleid niet wordt gewijzigd", besluit Francken.

bron: Belga