Vlaanderen telde afgelopen februari minder doden dan vorig jaar

Vlaanderen telde afgelopen februari minder doden dan vorig jaar

In de loop van 2020 waren er 71.000 overlijdens in Vlaanderen. Dat zijn er 8.580 meer dan in 2019. Het aantal overlijdens lag ook 7 procent hoger dan verwacht, wat dus wijst op oversterfte.

De oversterfte lag het hoogst in de maanden april, november en december van 2020. Het gaat om cijfers van het totaal aantal overlijdens voor alle doodsoorzaken samen, dus niet enkel overlijdens als gevolg van COVID-19.

Kentering

In januari dit jaar lag het aantal sterfgevallen met 6.326 nog hoger dan het gemiddelde tussen 2015 en 2019, maar in februari is een kentering in zicht. Vorige maand stierven 5.257 inwoners van het Vlaams Gewest, dat is minder dan het gemiddelde aantal tussen 2015 en 2019. In 2020 stierven er in februari 5.346 Vlaamse inwoners.