Vlaanderen riskeert Europese deadline voor waterlopen niet te halen

Vlaanderen riskeert Europese deadline voor waterlopen niet te halen

In Vlaanderen is bijna een half miljoen huizen nog altijd niet aangesloten op de riolering, waardoor hun vervuild afvalwater in beken en rivieren terechtkomt. Dat is een probleem, want tegen 2027 eist Europa dat alle beken en rivieren in Vlaanderen proper zijn, schrijft De Zondag. Jan Goossens, CEO van Aquafin, dat verantwoordelijk is voor het niet-gemeentelijk rioolbeheer in Vlaanderen, geeft toe dat de norm tegen 2027 halen bijzonder moeilijk wordt. "Nu investeert de Vlaamse regering een half miljard euro per jaar voor de aanleg van één procent bijkomende riolering. Maar zelfs al mochten er miljarden euro's ter beschikking zijn, dan nog wordt het moeilijk, simpelweg omdat er niet genoeg aannemers zijn om die werken uit te voeren", zegt Goossens. "Plus, vanaf het moment dat beslist wordt tot een nieuw project tot het einde van de werken is er een gemiddelde duurtijd van zeven jaar." Goossens is wel tevreden dat de nieuwe Vlaamse regering ambitieus is om de situatie grondig aan te pakken. In het nieuwe regeerakkoord staat dat Aquafin meer betrokken zal worden in alle Vlaamse plannen.

Als ons land de deadline in 2027 niet haalt, volgt een boete van 52 miljoen euro en 62.500 euro per dag dat de situatie niet in orde is, zegt Vincent Coolsaet van Go4greenground, een vereniging die de Vlaamse overheid onder druk zetten om de situatie aan te pakken. "Centen die door de belastingbetaler moeten worden opgehoest en dat door een jarenlang falend beleid." Goossens bevestigt dat de kans op een sanctie reëel is.

bron: Belga