Vlaamse jeugdhulp is complex en ontoegankelijk

Hulpbehoevende jongeren en hun ouders willen laagdrempelige, toegankelijke hulp en meer begeleiding en continuïteit in een jeugdzorg, waar de hulpverlener en het vertrouwen in de hulpverlener cruciaal is. Dat blijkt uit een studie van het Kinderrechtencommissariaat. Maar in de praktijk botsen ze nog vaak op een onwerkbaar apparaat.

Het commissariaat pleit voor een neutrale, toegankelijke instap die verschillende organisaties bundelt. "Er is veel administratie, je moet veel herhalen, veel instanties moeten instemmen." De resultaten maken ook duidelijk dat jongeren en ouders niet altijd weten waar ze terecht kunnen.

Globale aanpak

Vandeurzen wil met nieuw, globaal plan voor de jeugdzorg inzetten op minder administratieve last, meer capaciteit en meer continuïteit van zorg. De minister vindt de aansturing vanuit de overheid te versnipperd en wil op termijn de jeugdhulp aangestuurd zien door één Vlaams agentschap.

De oppositie vindt het plan van Vandeurzen niet ver genoeg gaan. Sp.a wil dat elke jongeren een persoonlijke begeleider krijgt en Elke van den Brandt (Groen) stelt zich vragen bij de inspanningen op vlak van capaciteit. "Zolang de wachtlijsten blijven bestaan, dreigt iedere hervorming een maat voor niets te zijn", aldus Van den Brandt.

Foto Belga / L. Claesen