Vijf weetjes over schrikkeljaren

Vijf weetjes over schrikkeljaren

1. Wanneer hebben we een schrikkeldag?

Om de vier jaar telt onze kalender een schrikkeljaar. Op 29 februari hebben we opnieuw een schrikkeldag. De laatste keer dat we een extra dag hadden in februari dateert van 2016. Het volgende schrikkeljaar krijgen we in 2024. Met name jaren die deelbaar zijn door vier, maar niet door 100 en jaren die deelbaar zijn door 400 zijn schrikkeljaren.

2. Huwelijksaanzoeken

Volgens oude Britse tradities mag een vrouw haar man enkel ten huwelijk vragen op 29 februari. Het was bij wet verboden om als vrouw door te knieën te gaan, maar omdat sommige vrouwen te lang moesten wachten op een huwelijksaanzoek van de man werd er besloten om de vrouw één keer om de vier jaar toestemming te geven om de stap te zetten.

3. Kortingen

Op een schrikkeldag voeren tal van pretparken en sportclubs kortingen door. Meestal gaat het om een korting van 29%.

4. Zeldzameziektendag

Op die dag wordt er extra aandacht besteed aan de mensen die lijden aan een zeldzame ziekte. We spreken van een zeldzame ziekte als die bij minder dan  1 op de 2.000 mensen voorkomt.

5.Schrikkelverjaardag

In België vieren 7.196 mensen op deze speciale datum hun verjaardag. Omdat 29 februari slechts om de vier jaar voorkomt, vieren de meesten hun verjaardag op 28 februari of op 1 maart.