Vierhonderd boetes uitgeschreven in Brusselse lage-emissiezone in 2018

Vierhonderd boetes uitgeschreven in Brusselse lage-emissiezone in 2018

In het jaar 2018 werden 393 boetes uitgeschreven aan bestuurders die met hun te vervuilende wagen de lage-emissiezone (LEZ) van het Brussels gewest binnenreden. Dat schreef De Standaard en het nieuws wordt bevestigd aan Belga door Brussel Leefmilieu. Nog maar 10 procent van de boetes blijkt al betaald. Brussel Leefmilieu beschikt enkel over tellingen vanaf de maand juli 2018. Tussen 1 juli en 31 oktober zagen ze het gemiddeld aantal inbreuken per dag dalen van 240 naar 40. Zo daalde het aantal overtredingen in vier maanden met 85 procent. Eind december bedroeg het aantal inbreuken nog ongeveer 20 per dag. Sinds 1 september kunnen automobilisten die met een te vervuilende wagen de LEZ binnen rijden ook echt beboet worden.

"Na het krijgen van hun eerste boete hebben bestuurders drie maanden om een alternatief te vinden. Indien ze tijdens die drie maanden nog in de LEZ komen, worden ze niet meer geverbaliseerd, maar worden ze wel nog opgenomen in de statistieken. Zo waren er eind oktober per dag gemiddeld tien nog niet eerder gecontroleerde bestuurders die een overtreding begingen", vertelt Mara Cavelier van Leefmilieu Brussel.

Personen met een te vervuilende wagen kunnen ook een dagpas kopen waarmee ze de LEZ toch binnen mogen. In 2018 werden er 114 dagpassen gekocht. Daarnaast werden er ook 966 afwijkingen goedgekeurd van voertuigen zoals oldtimers met een O-kenteken, elektrische -en waterstofvoertuigen en bepaalde vrachtwagens.

bron: Belga