Vier Franstalige partijen willen Islampartij verbieden

Vier Franstalige partijen willen Islampartij verbieden

Vier Franstalige partijen hebben voorstellen klaar om een verbod op deelname aan de verkiezingen in te voeren voor partijen die de publieke vrijheden op de helling plaatsen. Ze richten zich in de eerste plaats op de Islampartij, maar ook Vlaams Belang en de Parti Populaire zouden wel eens in het vizier kunnen komen. N-VA wil meewerken om een verbod uit te werken voor de Islampartij, maar waarschuwt dat "de deur van een verbod op een heel nauwe kier moet blijven staan". Na de partij DéFI van Olivier Maingain zijn volgens Le Soir ook meerderheidspartij MR en oppositiepartijen cdH en PS van plan voorstellen in te dienen om in de eerste plaats de Islampartij te beletten aan de verkiezingen deel te nemen. Voor alle duidelijkheid: de lokale verkiezingen van oktober komen voor zo'n verbod te vroeg.

Het is al langer bekend dat die partij voorstander is van de invoering van de islamitische wet, de sharia. Daar komt nu nog een klacht bovenop die Amelie Pans, MR-lijsttrekster in Sint-Lambrechts-Woluwe, heeft ingediend tegen Philippe Latteur, de lijsttrekker van de Islampartij. Hij had via Facebook nogal forse dreigementen geuit tegen Pans. "Ik ga je sneller dan je denkt stenigen", klonk het weinig subtiel.

DéFI was de eerste om einde juni een concreet voorstel in te dienen. De andere partijen volgen binnenkort. Ecolo wil de teksten eerst afwachten om dan te beoordelen of de partij ze zal steunen. Volgens Le Soir valt het niet uit te sluiten dat ook Vlaams Belang in het vizier van het voorstel van DéFI kan komen.

"Het Vlaams Belang vertolkt als enige de immigratiestandpunten die door de meerderheid van de bevolking in dit land gedragen worden. Onze partij verbieden is die burgers ook de mond snoeren. Als het zover komt, zullen we door diezelfde burgers ook vrijgesproken worden", reageert voorzitter Tom Van Grieken. Hij noemt een verbod op de Islampartij ook een "zwaktebod". "De realiteit is dat deze partij een achterban heeft. Door deze partij te verbieden, zal die achterban niet verdwijnen".

N-VA-fractieleider Peter De Roover herinnert eraan dat zijn partij zich reeds eerder heeft afgezet tegen partijen die de sharia willen invoeren. "We zijn blij dat een aantal Franstalige partijen zich daar bij aansluiten en roepen op tot constructieve samenwerking". Hij waarschuwt wel dat het verder moet gaan dan louter symboliek.

De Roover verwijst naar een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uit 2003. Het EVRM oordeelde toen dat het invoeren van de sharia inherent onverenigbaar is met ons democratisch bestel. Op basis daarvan gelooft De Roover dat de Islampartij de deelname aan de verkiezingen kan worden ontzegd. "De sharia invoeren gaat niet over een alternatieve invulling van ons democratisch systeem, maar over de verandering van het systeem zelf die nadien niet meer kan worden teruggeschroefd."

Meteen waarschuwt De Roover ook dat de voorstellen niet mogen leiden tot een inbreuk op het principe van de vrije deelname aan verkiezingen. "De deur van een verbod moet op een heel nauwe kier blijven staan", luidt het.

Daar komt dan de vraag over het verbod op deelname voor Vlaams Belang om de hoek kijken, maar De Roover haalt ook bijvoorbeeld PVDA aan. "Ik ben tegen het communisme, maar indien een partij binnen het democratisch model werkt, moet ze de vrijheid hebben om kiezers te kunnen uitnodigen voor haar te stemmen. Daar willen wij niet aan tornen", besluit De Roover. "Indien de Franstalige partijen die bandbreedte te zeer willen terugschroeven, moeten ze niet op onze medewerking rekenen."

bron: Belga