VIAS helpt organisaties met mobiliteitsbeleid: "Niet elk bedrijf plukt nu al de vruchten"

VIAS helpt organisaties met mobiliteitsbeleid: "Niet elk bedrijf plukt nu al de vruchten"

Dag Dagmara, waarom is het belangrijk dat bedrijven de mobiliteit binnen hun organisatie aanpakken?

Dagmara Wrzesinska: "Een vierde van de verplaatsingen die we in België maken is gerelateerd aan pendelen van en naar ons werk, wat bijzonder veel is. Daarnaast vult onze job een groot deel van onze dag in, waardoor bedrijven toch enige verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen om een betere toekomst te creëren. Door een mobiliteitsbeleid te implementeren kunnen zij niet alleen het gedrag van werknemers, maar eventueel ook dat van bezoekers, veranderen. Aan de andere kant heeft onderzoek ook aangetoond dat pendelen een negatieve impact heeft op de productiviteit van werknemers, daar een mouw aan passen is dus voor iedereen gunstig."

Welke veelgemaakte fouten maken organisaties als ze een actieplan opstellen?

"Elk bedrijf heeft eigenlijk al een soort mobiliteitsbeleid, we verplaatsen ons tenslotte allemaal op de een of andere manier naar ons werk en ondernemingen zijn verplicht om een deel van die kosten op zich te nemen. Het probleem is echter dat niet elk bedrijf de vruchten plukt van dat beleid: het biedt bijvoorbeeld geen antwoord op de noden die er zijn binnen het bedrijf of de doelstellingen werden niet duidelijk genoeg geformuleerd waardoor ze ter plaatse blijft trappelen."

"We merken vaak dat bedrijven van goede wil zijn, maar geen langetermijnvisie hebben, waardoor ze onontbeerlijke zaken – zoals verkeersveiligheid – over het hoofd zien. Tijdens de coronapandemie moedigden bedrijven hun werknemers bijvoorbeeld aan om minder met het openbaar vervoer naar het werk te reizen, maar ze vergaten daarbij eigenlijk dat het openbaar vervoer hét veiligste vervoersmiddel is. Of bedrijven komen tot de conclusie dat hun parking te vol staat en geven daarom aan hun werknemers een fiets of elektrische step, zonder ze een adequate opleiding aan te bieden. Daardoor ontstaat het risico dat werknemers betrokken zouden kunnen geraken bij een ongeval. Het eerste probleem, een te volle parking, leidt dus gewoon tot een nieuw probleem."

Op welke manier kan een bedrijf dan wel een goed mobiliteitsbeleid implementeren?

"Elk bedrijf moet een op maat gemaakte strategie creëren. Geen enkele organisatie is namelijk dezelfde; de locatie, het soort activiteit en het type werknemer spelen een belangrijke rol in het soort beleid dat je wil opstellen. Jonge starters zijn bijvoorbeeld niet meer geïnteresseerd in een bedrijfswagen, al wil dat niet zeggen dat je hun geen wagen meer kan aanbieden. Zo kan een werkgever een deelsysteem op poten zetten, waardoor werknemers gebruik kunnen maken van een auto wanneer ze er eentje nodig hebben."

"Het is dus belangrijk dat je een analyse maakt van de behoeftes van je werknemers vooraleer je veranderingen doorvoert. Doe je dat niet, dan zijn je slaagkansen minder groot. Mensen houden zich eenmaal graag vast aan hun comfortzone, waardoor het sowieso al niet gemakkelijk is om gedragspatronen aan te passen. Net daarom is het essentieel om eerst uit te zoeken wat voor jouw werknemers belangrijk is en om niet zo maar in het wilde weg van de ene dag op de andere maatregelen op te leggen. VIAS kan daarin helpen door op te treden als onafhankelijke adviseur. Wij kunnen de juiste tools en de correcte methodologie voorzien om een degelijke analyse te maken en oplossingen te bieden. Het kan niet de bedoeling zijn dat werknemers gewoon op een fiets gezet worden zonder dat de verkeersveiligheid in acht wordt genomen. Wij zorgen ervoor dat met alles rekening gehouden wordt; de gezondheid en veiligheid van de weggebruiker mag immers niet in het gedrang komen."