Verkiezingen19 - Wie mag stemmen?

Stemgerechtigde Belgen verkiezen vandaag/zondag een nieuw federaal, Vlaams, Waals, Brussels, Duitstalig en Europees parlement. Maar wie mag nu ook alweer gaan stemmen? 8.167.709 Belgen trekken vandaag/zondag naar het stemhokje, onder wie iets meer dan 4,8 miljoen Vlamingen, 588.000 Brusselaars, bijna 2,6 miljoen Walen en net geen 50.000 Duitstalige landgenoten.

Maar wie moet nu ook alweer gaan stemmen? Daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. De meerderjarigheid is daar een van: kiezers moeten 18 jaar zijn op de dag van de stembusgang. Ze moeten gaan stemmen in de gemeente waar ze ingeschreven zijn in het bevolkingsregister op 1 maart 2019. Wie dus na die datum nog verhuisd is, moet toch stemmen in zijn of haar oude gemeente. Wie wil gaan kiezen neemt maar beter ook zijn of haar oproepingsbrief en identiteitskaart mee. Alle genaturaliseerde Belgen die aan die voorwaarden voldoen, mogen trouwens ook hun stem uitbrengen.

Niet alle kiezers bevinden zich op kiesdag in België. De FOD Binnenlandse Zaken telt ongeveer 178.000 Belgen die in het buitenland hun stem kunnen uitbrengen, zij het enkel voor de federale en Europese verkiezingen. Die landgenoten konden op 22 mei in de consulaire posten terecht om te stemmen, of hun stem uitbrengen via de post. Die brief moest dan wel op tijd verstuurd zijn, zodat hij vandaag/zondag voor 14 uur nog aankomt in België.

De niet-Belgische EU-burgers die in ons land verblijven kunnen op 26 mei deelnemen aan de Europese verkiezingen. Volgens de FOD Binnenlandse Zaken zijn dat er 73.251. Zij kunnen dan wel enkel stemmen voor Belgische kandidaten.

In België geldt trouwens de stemplicht: iedere stemgerechtigde moet zich aanbieden aan het stembureau. Wie dat niet doet, riskeert een boete. Als het minstens vier keer gebeurt in 15 jaar tijd kun je zelfs voor tien jaar uit het kiesregister geschrapt worden.

Wie niet kan gaan stemmen wegens ziekte, werk, geloofsovertuiging, studieredenen of verblijf in het buitenland, kan iemand een volmacht geven om in zijn of haar plaats te gaan stemmen. Vaak is er ook een attest van de werkgever, arts of onderwijsinstelling nodig. Meer informatie is te vinden op verkiezingen.fgov.be/kiezers-wat-als-men-niet-beschikbaar-is-op-de-dag-van-de-stemming/stemming-bij-volmacht.

bron: Belga