Verkiezingen19 - Wat te doen in het stemhokje?

Meer dan 8 miljoen Belgen kiezen vandaag/zondag een nieuw federaal, Vlaams, Waals, Brussels en Europees parlement. Maar hoe stem je nu ook alweer geldig? In bijna een derde van de Belgische gemeenten wordt elektronisch gestemd. Dat geldt voor de 19 Brusselse gemeentes, de 9 gemeentes in Duitstalig België en 157 plaatsen in Vlaanderen. In alle 253 Waalse gemeentes stemt met nog op papier, net als in 143 Vlaamse gemeenten.

Wie op papier stemt, doet dat met een rood potlood op een ouderwets stemformulier. Om de verschillende verkiezingen niet met elkaar te verwarren, krijgen de stembrieven allemaal een ander kleurtje. Voor de Kamer is dat wit, voor de gewestelijke parlementen roze, en voor het Europees parlement blauw. Per verkiezing - gewest, federaal of Europees - moeten kiezers eerst een bepaalde partijlijst kiezen. Binnen die lijst mogen ze een lijststem uitbrengen, of verschillende bolletjes naast namen van kandidaten in kleuren. Op kandidaten uit verschillende partijen stemmen, mag niet. Wie een lijststem combineert met een of meerdere naamstemmen, stemt geldig, al tellen alleen de naamstemmen. Wie tekeningen of andere opschriften toevoegt op het biljet, stemt ook ongeldig.

Voor elektronische kiezers geldt dat alles natuurlijk niet. Zij krijgen een stemkaart die ze in de stemcomputer moeten steken. Daarop zien ze de lijsten met kandidaten verschijnen. Na het stemmen krijgen de kiezers een stembiljet dat ze moeten inscannen en in de stembus deponeren. Elektronische kiezers kunnen in principe niet ongeldig stemmen: de computer geeft dan een foutmelding.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober vorig jaar waren er hier en daar problemen met USB-sticks, die te vroeg werden verwijderd. Maar die problemen zijn intussen verholpen en kunnen zich niet meer voordoen, verzekert de FOD Binnenlandse Zaken.

bron: Belga