Veiligheidskorps - "Actie van maandag was aangekondigd, iedereen was op de hoogte"

De leden van het Veiligheidskorps in het Brusselse justitiepaleis zijn allesbehalve opgezet met de berichten die het Brusselse parket-generaal verspreid heeft over de problemen die er maandagnamiddag geweest zijn op het Brusselse assisenhof. Volgens het parket-generaal liep die zitting in het honderd door het optreden van het Veiligheidskorps, dat onder meer de zitting zou verlaten hebben zonder te wachten op vervanging. "Iedereen was op voorhand verwittigd van de actie", klinkt het bij het Veiligheidskorps. "Het is de federale politie die een uur te laat is opgedaagd." Bronnen binnen het Veiligheidskorps wijzen erop dat er al enkele dagen acties worden gevoerd naar aanleiding van de onderhandelingen over de overheveling van het Veiligheidskorps naar de federale politie.

"Daarbij zijn loonbarema's voorgesteld die minder gunstig zijn dan de huidige", klinkt het. "Er waren ook beloftes gemaakt over promoties die nu, door die geplande overgang naar de federale politie, plots niet meer gegarandeerd worden. Eén en ander heeft tot gevolg dat ons personeel ernstig financieel nadeel zou lijden bij een overgang zoals die nu wordt voorbereid. Daarom voert het personeel sinds enkele dagen acties."

Maandag was een dergelijke actie aangekondigd, waarbij het personeel stipt om 15.36 uur, bij het officiële einde van hun werkdag, ook effectief zou stoppen met werken.

"Iedereen was daarvan op voorhand verwittigd, ook het parket-generaal", klinkt het verder. "Er was een duidelijke afspraak dat de federale politie versterking zou sturen die om 15.00 uur aanwezig zou zijn. Dat was ook zo bevestigd door het kabinet Justitie. Alleen is de federale politie pas opgedaagd om 16.15 uur, meer dan een uur te laat. Ons personeel heeft geen zin meer om nog langer op te draaien voor beloftes die niet worden waargemaakt."

bron: Belga