"Veganistisch eetpatroon niet ongezond voor kinderen"

"Veganistisch eetpatroon niet ongezond voor kinderen"

De ARMB waarschuwde in mei voor een veganistisch dieet. "Dit restrictieve dieet vereist voortdurende monitoring van kinderen om tekorten en vaak onomkeerbare groeivertragingen te voorkomen", luidde het onder meer in een advies.

Ongegrond

De boodschap veroorzaakte polemiek en in de nasleep ervan richtten verschillende artsen en gezondheidswerkers een collectief op. Dat collectief komt donderdag met een formeel antwoord. "Het advies van de ARMB is ongegrond en steunt op verkeerde informatie", zeggen ze. Het collectief analyseerde de voor het de advies gebruikte bronnen en kwam tot de conclusie dat "geen van de genoemde bronnen een volledig plantaardig voedingspatroon ontraadt". Het standpunt van de ARMB is volgens het collectief dan ook "onbegrijpelijk". "Wij betreuren het dat het ARMB-verslag geen melding maakt van de belangenconflicten van haar deskundigen. Van de acht leden van de commissie die het advies hebben opgesteld, zijn er vier gerelateerd aan de zuivelindustrie (Danone en Nestlé)."

Voordelen

Het collectief wil donderdag ook wijzen op de voordelen van een veganistisch eetpatroon, aangetoond door verschillende studies. "Veganisten hebben minder overgewicht, hebben een betere bloeddruk, minder 'slechte' cholesterol en minder diabetes. Wat betreft kinderen, zwangere en zogende vrouwen zijn er heel wat aanbevelingen gepubliceerd die we kunnen samenvatten in de woorden van de American Academy of Nutrition and Dietetics, een organisatie met 67.000 toonaangevende professionals op het gebied van voeding. Zij stellen : 'Goed beheerde vegetarische en veganistische voedingspatronen zijn geschikt en aangepast aan alle levensfasen, zeker ook voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, zuigelingen, kinderen, adolescenten en sporters.'" Het collectief roept dan ook de ARMB op om haar standpunt te heroverwegen.

De ARMB maakt deel uit van de Fédération Wallonie Bruxelles. Zijn Nederlandstalige tegenhanger, de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, heeft geen gezamenlijk advies uitgebracht over de gezondheidseffecten van veganisme.