VDAB krijgt rol van centrale regisseur op Vlaamse arbeidsmarkt

VDAB krijgt rol van centrale regisseur op Vlaamse arbeidsmarkt

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) moet zich in de toekomst niet enkel opstellen als werkbemiddelaar, maar krijgt een centrale regisseursrol op de Vlaamse arbeidsmarkt. De VDAB wordt activerings-, loopbaan- en dataregisseur. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). De Vlaamse regering heeft de ambitie om 120.000 extra mensen aan de slag te krijgen. Om die doelstelling te halen moeten vraag en aanbod op de (krappe) arbeidsmarkt goed op elkaar afgestemd worden. En daarvoor is dan weer een vlot draaiende VDAB cruciaal.

De VDAB krijgt van de Vlaamse regering een bijgestuurde rol. De dienst moet zich verder ontpoppen tot centrale regisseur van de arbeidsmarkt. Het takenpakket van de VDAB wordt met drie taken uitgebreid: activeringsregisseur, loopbaanregisseur en dataregisseur.

Als activeringsregisseur moet de VDAB in de eerste plaats het arbeidsmarktpotentieel in kaart brengen. Zo is het de bedoeling om doelgroepen (bv. huismannen- en vrouwen) in kaart te brengen en vervolgens zoveel mogelijk mensen activeren. Verder moet de VDAB ook nagaan welke drempels er voor bepaalde groepen nog zijn voor de toegang tot de arbeidsmarkt.

Als loopbaanregisseur moet de VDAB iedereen helpen bij het ondersteunen van zijn loopbaan. De dienst verzamelt daarvoor allerlei loopbaandata en maakt die toegankelijk voor de burger. Die krijgt dan voorstellen over wat binnen zijn of haar mogelijkheden ligt.

Tot slot krijgt de VDAB ook de taak van dataregisseur. De VDAB wil, nog meer dan nu al het geval is, zoveel mogelijk relevante en betrouwbare data over de arbeidsmarkt verzamelen en beheren. Daarnaast streeft VDAB naar de realisatie van een "open services" strategie. VDAB wil over een zo breed mogelijk gamma aan arbeidsmarktgegevens beschikken.

Ook de missie van VDAB krijgt een opfrisbeurt. Nieuwigheid is dat de dienstverlening voor werkgevers verder wordt uitgebreid. Zo wil VDAB werkgevers extra instrumenten en hefbomen bieden om vacatures en leerwerkplekken in te vullen.

Volgens Vlaams minister van Werk Hilde Crevits moet de vernieuwde rol van de VDAB helpen om "zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen". "Dat is nodig gezien de grote arbeidskrapte. Werken zorgt voor welvaart, voor je vertrouwen, voor emancipatie, voor betrokkenheid bij de samenleving", aldus de CD&V-minister.

VDAB-topman Wim Adriaens neemt de nieuwe rol voor zijn organisatie graag op. "Deze goedkeuring geeft ons het mandaat om volop in te zetten op onze ambitie om van 180.000 werkzoekenden naar 4 miljoen burgers te evolueren in ons klantenbestand. Concreet betekent dit dat iedereen met een vraag over werk terecht kan bij VDAB, niet alleen werkzoekenden, maar ook werkgevers, werknemers en ook niet-beroepsactieven zoals huismannen en -vrouwen."

bron: Belga