VBO wil geen permanente kiescampagne in 2018

VBO wil geen permanente kiescampagne in 2018

Het Verbond van Belgische ondernemingen (VBO) vreest dat 2018 een jaar van permanente kiescampagne zal worden, waarbij weinig structurele maatregelen genomen worden. "De ploeg van premier Michel heeft de voorbije drie jaar op sociaaleconomisch vlak nochtans enkele goede resultaten geboekt: de lasten op arbeid en de vennootschapsbelasting werden verlaagd en de loonnormwet werd hervormd. Maar het werk is niet af en het zou zonde zijn als partijpolitieke profilering zou leiden tot de facto onbestuurbaarheid tot na de verkiezingen van 2019", aldus Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO. De ondernemersorganisatie heeft daarom vier prioriteiten uitgestippeld waarrond de verschillende overheden dit en volgend jaar nog maatregelen zouden moeten nemen. Het gaat om de mismatch op de arbeidsmarkt, mobiliteit, energie en investeringspact.

In de periode van dinsdag 9 januari tot en met vrijdag 19 januari organiseert het VBO een actie via sociale media waarbij het elk lid van de federale regering zal uitdagen tot het naleven van een goed voornemen. Aan premier Michel werd dinsdag alvast gevraagd hoe die het investeringspact verder wil uitrollen in 2018.

"Na jaren van onderinvestering is het hoog tijd om opnieuw in te zetten op gerichte productieve investeringen in onder andere digitalisering, mobiliteit en energie, zonder de noodzaak uit het oog te verliezen om de begrotingssituatie op orde te blijven brengen en zonder de hoge schuldgraad van ons land te vergroten", klinkt het.

Aan minister van Werk Kris Peeters vraagt het VBO hoe die denkt de ondernemingen te helpen "om de meer dan 130.000 openstaande vacatures in te vullen".

bron: Belga