VBO: «We willen jongeren alle kansen geven»

VBO: «We willen jongeren alle kansen geven»

U hekelt het feit dat jongeren het zo moeilijk hebben om zich te integreren op de arbeidsmarkt.

Peter Timmermans: «Met een werkloosheidsgraad boven de 20% en een jongere op acht die geen job heeft of een opleiding volgt, is er inderdaad een probleem. Dat is des te schrijnender als je weet dat Belgische werkgevers 80.000 vacatures niet ingevuld krijgen. Die situatie kan nog verslechteren, want een half miljoen werknemers verlaten de komende tien jaar de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing van de bevolking.»

Waaraan is die situatie te wijten?

«Het aanbod en de vraag naar werk zijn niet op elkaar afgestemd. Met een STEM-diploma (Science, Technology, Engineering & Mathematics) vindt 94 % van de kandidaten binnen het jaar een job. Maar nog te veel werkzoekenden beschikken niet over de vaardigheden die bedrijven zoeken, ook al hebben ze een diploma op zak. Dat is niet alleen een probleem voor de bedrijven, maar ook voor de jongeren en voor onze samenleving. Er dreigt een verloren generatie in de maak te zijn.»

Wat bedoelt u daarmee?

«Het risico bestaat dat die mensen hun hele carrière lang de gevolgen dragen van die moeilijke start. Het is dus van cruciaal belang dat we het integratieprobleem van jongeren op de arbeidsmarkt zo snel mogelijk aanpakken.»

Hoe kunnen de werkgevers daarbij helpen?

«Toen de regering eind juli besliste om een taxshift door te voeren – een maatregel die we steunen– heeft ze de werkgevers gevraagd hun verantwoordelijkheid op te nemen. Dat willen we ook doen, door jongeren alle kansen te geven. Het forum op 1 oktober laat hen toe in contact te komen met werkgevers. Na de speeches in de voormiddag krijgen ze de kans werkgevers te ontmoeten via discussiepanels en speed dating. Het is dus geen jobbeurs, maar een gelegenheid om te ontdekken welke kennis en vaardigheden nodig zijn om te solliciteren voor een job.»

Naar aanleiding van de integratieproblemen van jongeren op de arbeidsmarkt, wil het VBO met de jongeren discussiëren over mogelijke oplossingen. «In de voormiddag zoeken we samen naar oplossingen en in de namiddag kunnen we die dan voorstellen aan de overheid», zeggen de organisatoren van het forum Young Talent in Action. De voorstellen komen dus van de jongeren zelf, maar sommige pistes zijn al besproken binnen het VBO. «We moeten jongeren aanmoedigen om zich te oriënteren naar knelpuntsectoren», zegt Peter Timmermans. «En we moeten het ook hebben over de alternerende beroepsopleiding. Die werkt prima in de Duitstalige Gemeenschap.»

Door Camille Goret