Vanaf volgende maand stijgt nettoloon

Vanaf volgende maand stijgt nettoloon

De regering-Michel wil werken aantrekkelijker maken. Om jobcreatie te stimuleren voerde ze begin 2016 de taxshift in. Naast een daling van de werkgeversbijdragen kwam er ook een verhoging van het nettoloon. Een eerste deel maatregelen was begin 2016 zichtbaar, een tweede deel staat gepland voor begin 2018. En ook in 2019 volgt er nog een reeks maatregelen.

Minder belastingen betalen

Concreet zullen alle werknemers vanaf 1 januari volgend jaar meer nettoloon overhouden. "Het gaat om een wijziging van de personenbelasting, die meteen zichtbaar wordt in de bedrijfsvoorheffing", bevestigt een adviseur van SD Worx. Ook op jaarbasis zullen werknemers dus minder belastingen betalen.

Concreet zal een gehuwde werknemer zonder personen ten laste met een brutoloon van 2.000 euro per maand, vanaf 1 januari 1.567,78 euro overhouden, of 45,27 euro meer dan nu. Bij een brutoloon van 3.000 euro gaat het om 1.919,67 euro netto of 46,20 euro per maand meer. Iemand die 4.500 euro bruto verdient, houdt 46,85 euro meer over, tot 2.567,97 euro netto.

Lage lonen

Voor sommige werknemers zal het verschil nog groter zijn, dankzij de loonindexering en de koopkrachtverhoging die de sociale partners zijn overeengekomen. Maar dat hangt dus af binnen welk paritair comité iemand tewerkgesteld is.

Daarnaast omvat de taxshift op 1 januari nog een aantal wijzigingen, zoals het verhogen van de forfaitaire beroepskosten, het afschaffen van het belastingtarief van 30% en een hoge inkomensgrens om van de verhoogde belastingvrije som. Die maatregelen komen in principe iedereen ten goede, maar de lage lonen gaan er procentueel iets meer op vooruit, luidt het bij SD Worx.