Van Overtveldt wil zijn genaderecht overlaten aan bemiddelingsdienst

Van Overtveldt wil zijn genaderecht overlaten aan bemiddelingsdienst

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil af van zijn recht als minister om in fiscale dossiers genade te verlenen. Hij wil die verantwoordelijkheid toevertrouwen aan de Fiscale Bemiddelingsdienst. De minister bevestigt een bericht daarover in De Standaard vandaag. Van Overtveldt wijst erop dat steeds meer mensen de weg vinden naar de bemiddelingsdienst. De minister wil die dienst nog versterken. Een regentbesluit van 1831 geeft de minister van Financiën het recht om fiscale boetes of verhogingen kwijt te schelden. Volgens De Standaard gebeurt dat elk jaar nog een paar honderd keer voor belastingplichtigen die sociaal, humanitair of financieel zwaar getroffen zijn, buiten hun wil. De minister schenkt genade na advies van zijn administratie.

Minister van Overtveldt vindt dat genaderecht niet meer van deze tijd. "Ik zou die verantwoordelijkheid dan ook graag toevertrouwen aan de bemiddelingsdienst", zegt hij in een mededeling vandaag.

Van Overtveldt wil die dienst overigens nog versterken. Uit het jaarverslag blijkt dat de Fiscale Bemiddelingsdienst het afgelopen jaar 21 procent meer verzoeken kreeg om tussen te komen. In de helft van de dossiers wordt om bemiddeling gevraagd in geschillen met de Federale Overheidsdienst Financiën. In de andere helft van de gevallen vraagt de verzoeker een verduidelijking of hulp in de zoektocht naar een oplossing voor fiscale problemen. In 65,5 procent van de gevallen leidt de fiscale bemiddeling tot een definitief opgelost geschil.

"De Fiscale Bemiddelingsdienst wint aan bekendheid. De cijfers getuigen van een positieve en efficiënte aanpak waarbij er altijd gestreefd wordt naar een wederzijds akkoord. Burgers en bedrijven hoeven dus niet per se beroep te doen op peperdure advocaten of te vrezen voor ellenlange procedures als ze een geschil met de fiscus hebben. Deze manier van werken bevordert bovendien het contact en het vertrouwen tussen de federale overheidsdienst en de burger. Van die klantvriendelijke en oplossingsgerichte benadering zullen we ook de volgende jaren verder werk maken", zegt minister Van Overtveldt.

bron: Belga