Van Overtveldt meent dat er geen belastinggeld naar Optima zal gaan

Van Overtveldt meent dat er geen belastinggeld naar Optima zal gaan

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) denkt dat bijna al het geld dat op rekeningen van Optima staat, bij de noodlijdende bank zelf gerecupereerd kan worden. "Daar zal geen belastinggeld naartoe gaan", verzekerde de minister vandaag in De Zevende Dag (Eén). "De deposito's van 100.000 euro die gedekt worden door de garantie zullen kunnen terugbetaald worden door de activa van Optima zelf", verwacht de minister. Van Overtveldt gaat er dus van uit dat het Garantiefonds niet tussenbeide moet komen. In dat garantiefonds storten de banken geld voor het geval een financiële instelling in de problemen komt. Het geld dat Optima nog in kas heeft, volstaat dus in elk geval om de bedragen te vergoeden die onder de garantieregeling vallen van 100.000 euro per rekeninghouder. Vrijdag kondigde de Nationale Bank aan dat de Optima-klanten nu al bij het Garantiefonds terechtkunnen voor het recupereren van maximaal 100.000 euro die ze bij de noodlijdende bank hadden staan.

"Het Garantiefonds zal in ieder geval geen geld op tafel moeten leggen voor de 60 miljoen gegarandeerde deposito's", legde de minister verder uit. "Voor de overige 30 miljoen valt het af te wachten hoe de realisatie van andere activa kan en zal gebeuren. Er zijn geen zekerheden daaromtrent, maar wel een reële kans dat er op termijn een goede afloop uit de bus komt."

Wat het Arco-dossier betreft, wil de minister komen tot een oplossing die juridisch verzekerd is. "We zijn het de Arco-coöperanten verplicht om te komen met een oplossing die juridisch gebetonneerd is", wat voor hem betekent dat eerst de Europese Commissie en het Grondwettelijk Hof zich over de zaak moeten uitspreken. De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie brandde begin deze maand de depositoregeling voor de Arco-coöperanten af. Het Hof moet nog een definitief oordeel vellen.

Of de overheid moet tussenkomen, moet volgens Van Overtveldt binnen de regering worden afgesproken. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten wees er de christelijke beweging in het VTM Nieuws op zich ervan bewust te zijn dat er zware fouten begaan zijn door Arco.

bron: Belga