Van Gucht: "Coronacijfers slenteren bergaf, bijna geen marge in ziekenhuizen"

Van Gucht: "Coronacijfers slenteren bergaf, bijna geen marge in ziekenhuizen"

"De ziekenhuisbezetting blijft op een kritiek niveau", waarschuwt Van Gucht. "Bijna alle erkende bedden op intensieve zorg zijn bezet." De afgelopen week werden dagelijks gemiddeld 233 patiënten opgenomen in het ziekenhuis, een lichte daling met acht procent. De daling is verspreid over alle provincies met de provincie Luik (+32 procent) als grote uitzondering. In het totaal liggen momenteel nog 3.114 COVID-19-patiënten in het ziekenhuis (-3 procent), van wie 938 op de afdeling intensieve zorg (+2 procent op weekbasis). Van Gucht verwacht wel dat de bezetting de komende dagen nog wat zal dalen, aangezien er weinig patiënten tijdens het weekend uit het ziekenhuis worden ontslagen.

Hoogste besmettingsgraad bij twintigers

Het aantal besmettingen vertoont een vergelijkbare licht dalende trend met gemiddeld 3.448 nieuwe besmettingen per dag (- 2 procent). Die daling wordt echter wat gemaskeerd omdat paasmaandag nog opgenomen is in de referentieperiode. Als die dag wordt weggenomen uit de vergelijking, bedraagt de daling 16 procent. Toch verwacht viroloog Van Gucht dat het aantal besmettingen de komende tijd weer zal toenemen, aangezien er met de heropening van de scholen ook opnieuw meer getest zal worden. "Dat zal zorgen voor een breder licht op de situatie", klinkt het. "De scholen zijn namelijk een van de meest gecontroleerde omgevingen in de pandemie." De besmettingsgraad ligt het hoogst bij de twintigers en daalt in vrijwel alle provincies met uitzondering van Luik (+14 procent) en Limburg (+16 procent).

Ook het aantal overlijdens vertoont een dalende tendens met dagelijks gemiddeld 39 overlijdens, een daling met 9 procent.

"Overtuigd dat we derde golf kunnen bedwingen"

Van Gucht benadrukt dat hij had gehoopt op een scherpere daling na de paaspauze. Toch blijft hij ervan overtuigd dat die daling mogelijk is door de combinatie van vaccineren en de coronamaatregelen. "Op die manier kunnen we de derde golf in de komende weken bedwingen, daar ben ik absoluut van overtuigd", besluit Van Gucht.