Tweede reserve-jurylid in proces over aanslag Joods Museum gewraakt

Tweede reserve-jurylid in proces over aanslag Joods Museum gewraakt

Het Brusselse assisenhof heeft deze middag besloten het tweede reserve-jurylid te wraken, nu gebleken is dat de vrouw de nicht is van een van de politiemensen die het onderzoek hebben gevoerd. In totaal zijn nu al drie effectieve juryleden vervangen of gewraakt, en één reserve-jurylid. Van de 24 mensen die uitgeloot waren om te zetelen als effectief of reserve-jurylid, blijven er na vier procesdagen dus nog 20 over. Volgens het hof is het niet automatisch verplicht om een jurylid te wraken als dat jurylid familie blijkt van één van de getuigen maar in casu was de wraking wel aangewezen omdat de verdediging ernstige vragen stelt bij de wijze waarop het onderzoek is gevoerd. Het viel dan ook niet uit te sluiten dat het betrokken reserve-jurylid minstens de schijn van onpartijdigheid niet zou kunnen bewaren als haar neef op de rooster zou gelegd worden.

Het vijfde reserve-jurylid moest dan weer niet gewraakt worden, hoewel die op school had gezeten met één van de advocaten van de burgerlijke partijen. In zijn geval was er geen enkele aanwijzing dat de schijn van onpartijdigheid niet zou bewaard worden.

Na de dubbele beslissing besloot het hof meteen de zitting te schorsen tot 13.30 uur voor de middagpauze.

bron: Belga