Twee miljoen extra voor Vlaams Instituut voor de Zee voor uitbouw "Ocean Innovation Space"

Twee miljoen extra voor Vlaams Instituut voor de Zee voor uitbouw "Ocean Innovation Space"

De Vlaamse regering heeft beslist om twee miljoen euro bijkomende steun te verlenen aan het Vlaams Instituut voor de Zee, voor de uitbouw van de "Ocean Innovation Space". Het gaat om de uitbreiding van het Marien Station Oostende op de Oostendse Oosteroever, meldt het kabinet van Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie, Landbouw en Visserij Hilde Crevits (CD&V) zondag. Het Vlaams Instituut voor de Zee is het knooppunt van alle marien onderzoek en innovatie in Vlaanderen. Het Marien Station Oostende (MSO) is een laboratorium in Oostende voor alle Vlaamse zeewetenschappers. Het bestaat onder meer uit multifunctionele laboratoria en een opslagplaats voor wetenschappelijke apparatuur.

Begin 2019 werd de huidige site rond het MSO vergroot met een aanpalend perceel. Het is daar dat de uitbreiding zal komen, om zo meer plaats te maken voor wetenschappelijk onderzoek naar de zee.

"Eind november bezocht ik het VLIZ naar aanleiding van hun twintigjarig bestaan, er is duidelijk heel wat ambitie", zegt minister Crevits. "Met deze nieuwe beslissing kan het VLIZ haar twintigste werkingsjaar bekronen met een nieuwe stap: de uitbreiding van het Marien Station Oostende. Daarmee ondersteunen we verder de belangrijke rol die VLIZ heeft in het onderzoek naar de zee en de kennisopbouw voor de Vlaamse blauwe economie."

Eerder besliste de Vlaamse overheid ook al dat het VLIZ en het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO) een nieuwe campus krijgen op Oostende Oever. In 2019 verhoogde de Vlaamse regering ook de werkingssubsidie van het VLIZ, waaraan nieuwe en meer ambitieuze doelstellingen gekoppeld werden. Die gaan onder meer over meer wetenschappelijke publicaties en een meer actieve rol in de onderzoeks- en innovatie-initiatieven in het kader van de Blauwe Cluster. Dat laatste is een samenwerkingsverband voor de ontwikkeling en bevordering van economische activiteiten op zee.

bron: Belga