"Turteltaks zou naar omlaag kunnen gaan"

"Turteltaks zou naar omlaag kunnen gaan"

De Vlaamse regering besliste maandag om de subsidies voor de bouw van een biomassacentrale in Gent niet toe te kennen. Nu ligt ook de steun voor een gelijkaardig project in Genk onder vuur. Als er ook geen groenestroomcertificaten toegekend worden in dat dossier, komt er 4,4 miljard euro vrij. Rutten wil dat geld gebruiken om de energieheffing, beter bekend als de Turteltaks, te verlagen. Die taks oogstte een storm van kritiek en kostte Annemie Turtelboom haar ministerportefeuille.

De energieheffing werd in het leven geroepen om de schuldenberg aan groenestroomcertificaten weg te werken. Die certificaten werden vooral uitgereikt voor zonnepanelen, maar ook voor andere vormen van hernieuwbare energie, zoals windmolens en biomassacentrales. Allemaal manieren voor Vlaanderen om tegen 2020 10,5% aan hernieuwbare energie te produceren.

"Wil Vlaming niets wijsmaken"

Als de biomassacentrales wegvallen, moeten er alternatieven gevonden worden om die doelstelling te halen. Volgens Rutten hoeft dat niet met subsidiëring over een periode van vijftien jaar, zoals bij de biomassacentrales, maar "via investeringen in verschillende projecten" en kan de energieheffing tegelijkertijd omlaag.

Coalitiepartners CD&V en N-VA zijn het daar niet mee eens. "Wij staan open voor alle suggesties om de energieheffing te verbeteren", zegt Koen Van den Heuvel (CD&V), "maar dat moet wel gebeuren tegen de achtergrond van het halen van de klimaatdoelstellingen." Ook Mathias Diependaele (N-VA) twijfelt of er ruimte is om de heffing te verlagen. "Als die mogelijkheid er is, gaan we die kans met twee handen aangrijpen, maar ik wil de Vlaming geen blaasjes wijsmaken en denk dat de kans klein is", aldus Diependaele.

Foto Belga / V. Lefour