Thalys-CEO Agnès Ogier: "We zijn klaar voor strengere klimaatnormen"

Thalys-CEO Agnès Ogier: "We zijn klaar voor strengere klimaatnormen"

Hoe kan de trein helpen bij het verlagen van broeikasgassen?

"De trein vervuilt aanzienlijk minder dan het vliegtuig. Een reiziger die van Parijs naar Amsterdam spoort, stoot 6 kilogram CO2 uit, tegenover 59 met het vliegtuig en 48 met de auto. Hoe meer mensen voor de trein kiezen, hoe meer ze de uitstoot van hun reis verkleinen. De Thalys-treinen zijn doorgaans goed gevuld, waardoor de uitstoot per passagier nog eens verder daalt."

U heeft dus geen schrik van nieuwe klimaatregels?

"We zijn bereid om strenge klimaatnormen te aanvaarden, omdat ze ook voor ons voordelig zijn. We kunnen mensen niet verhinderen om zich te verplaatsen, dus moeten we hen oplossingen aanreiken die beantwoorden aan hun behoeften zodat ze voor de trein kiezen, in plaats van een vervuilender vervoermiddel te nemen."

Ondanks de aankondiging van strengere normen blijven de huidige regels voor de auto en het wegtransport gunstig.

"Dat zijn sectoren die nog heel wat directe of indirecte overheidssteun krijgen (voor de aanleg van wegeninfrastructuur, voor bedrijfswagens...). De spoorwegsector kan nog veel competitiever worden als we ondersteund worden bij de ontwikkeling van infrastructuur."

Welke energie gebruiken hogesnelheidstreinen?

"We zijn afhankelijk van de energiemix die gekozen wordt in de landen waar we rijden. Zo stoten we meer CO2 uit in Duitsland, waar de energie deels van kolencentrales komt, dan in Frankrijk. Daar bestaat de mix vooral uit kernenergie. Zelf proberen we ook iets te doen door bijvoorbeeld windmolens te plaatsen langs bepaalde trajecten. Ook al is onze activiteit milieuvriendelijk, we moeten continu meer doen."

Hoe?

"We hebben een actieplan uitgewerkt om onze ecologische impact met 40% te verkleinen, met onder meer lessen eco-driving voor onze conducteurs. Sommigen doen dat al, maar we proberen die technieken te veralgemenen. Op die manier hebben we onze uitstoot al met 3% gereduceerd en we denken tot 7% te kunnen gaan. Verder hebben we rood vlees in onze restauratiewagen vervangen door vegetarische maaltijden en wit vlees, en werken we met lokale en verse seizoensproducten. Je kan geen duurzamere wereld creëren door de angstkaart te trekken. Je moet alternatieven voorstellen die interessant zijn voor de consument."

Camille Goret