Tekort Vlaamse begroting 2016 nog kleiner dan verwacht

Tekort Vlaamse begroting 2016 nog kleiner dan verwacht

De Vlaamse overheid boekte vorig jaar een kleiner begrotingstekort dan verwacht. Volgens een nieuw rapport van het ambtelijk monitoringcomité zou het tekort landen op 82,6 miljoen euro of zowat 382 miljoen euro minder dan voorzien bij de begrotingsaanpassing vorig jaar. Bij de begrotingsaanpassing van 2016 ging de Vlaamse regering uit van een tekort van 464,6 miljoen euro. In het 'meirapport' van het ambtelijk monitoringcomité wordt het tekort op 82,6 miljoen euro berekend. "Ofwel amper 0,02 procent van het bbp", zegt een tevreden minister van Begroting Bart Tommelein (Open Vld).

Volgens de minister is het betere resultaat het gevolg van verschillende factoren. "Dankzij een sterke woningmarkt en het grote succes van de verlaging van de schenkbelasting op onroerende goederen, vallen de inkomsten van de verkoop- en de schenkingsrechten beter mee dan verwacht", zegt Tommelein.

De oppositie merkt andere zaken op in het rapport. "We moeten toch eens kijken wat er aan de hand is met de erfbelasting. De inkomsten daar vallen 145 miljoen euro of bijna 10 procent lager uit dan bij de begrotingscontrole was voorzien", zegt sp.a-parlementslid Jan Bertels. Volgens het kabinet-Tommelein ligt de verklaring bij de staatshervorming. Vlaanderen int de erfbelasting sinds enkele jaren zelf en de precieze inschatting was daardoor even moeilijk.

Ook aan de uitgavenzijde ziet de oppositie een probleem. Van de voorziene middelen voor woonzorgcentra is 60 miljoen euro niet uitgegeven. "Terwijl de regering voortdurend zegt dan dat de noden hoog zijn", zegt Bertels.

Minister Tommelein ziet in het rapport het bewijs dat de begroting zorgvuldig wordt opgesteld. "De afwijking van ontvangsten bedraagt slechts 0,1 procent van het totaal, de afwijking van de uitgaven slechts 0,6 procent. De definitieve uitvoeringscijfers zullen pas in september beschikbaar zijn, maar we verwachten geen grote schommelingen meer", klinkt het.

bron: Belga