Techniek staat je goed

Techniek staat je goed

Al jaar en dag staan de technische beroepen, bovenaan de lijst knelpuntberoepen. Ondanks alle campagnes om de instroom van nieuwe arbeidskrachten te bevorderen.

 

Werfleider, onderhoudsmecanicien en technici, het zijn beroepen die het moeilijkst in te vullen zijn op de arbeidsmarkt. En daar zijn verschillende oorzaken voor volgens arbeidsmarktexpert Jan Denys: “Een van de kenmerken van knelpuntberoepen is dat ze nogal sterk op één gender mikken, dat is een belangrijk onderdeel van het probleem. Het zijn vooral mannen die voor technische studies kiezen. Als je natuurlijk de helft van je potentieel niet benut, dan is de kans vrij groot dat je een tekort zal hebben.”

Het belangrijkste probleem blijft het tekort aan technisch geschoolden, zowel uit het secundair als uit het hoger onderwijs. Ondanks inspanningen om jongeren warm te maken voor een technische opleiding blijven er hardnekkige vooroordelen bestaan over de technische richtingen in het secundair onderwijs. Jongeren kiezen traditioneel voor ASO - TSO - BSO in die volgorde: ASO is het beste, TSO is zowat altijd de tweede keuze en dat is niet terecht. Je kan na het TSO perfect verder studeren. Of als je onmiddellijk na het secundair naar de arbeidsmarkt wil, kan dat ook en lukt dat meestal beter dan iemand met enkel een ASO-diploma.

Wereldwijd

“Het probleem van het tekort is niet typisch voor België maar eerder een wereldwijd fenomeen. Dat gaat dan over de zogenaamde STEM-beroepen, Science, Technology, Engineering and Mathematics.

Er zijn overal te weinig studenten. Die kiezen meer voor algemene richtingen die naar imago beter scoren. Veel vooroordelen zijn volstrekt onterecht, maar dat los je natuurlijk niet zomaar op.”

“Wat ook speelt zijn de arbeidsvoorwaarden. Technische functies zijn vaak gekoppeld aan ploegenarbeid en niet iedereen doet dat even graag. Activering op de arbeidsmarkt is dus belangrijk, maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook werkgevers die soms te selectief zijn en bijvoorbeeld niet gemakkelijk geneigd zijn oudere werknemers aan te nemen. Ook dat moeten we veranderen om vooruitgang te boeken.”