Syrisch gezin dat asiel wilde aanvragen in ons land, krijgt ongelijk van mensenrechtenhof

Syrisch gezin dat asiel wilde aanvragen in ons land, krijgt ongelijk van mensenrechtenhof

Het koppel, met hun kinderen van 5 en 6, uit de Syrische stad Aleppo had op de ambassade van België in de Libanese hoofdstad Beiroet visa van korte duur aangevraagd om zo asiel aan te kunnen vragen in België, waar een bevriend gezin hen kon opvangen. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) had de visa geweigerd omdat het gezin eigenlijk op een lang verblijf uit was aangezien asiel het uiteindelijke doel was. Maar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verplichtte de Belgische staat om omwille van de ernstige veiligheidsrisico's een doorgangsbewijs of een visum voor drie maanden af te leveren. Na een procedureslag werd de visumaanvraag definitief verworpen.

Geen schending van recht op eerlijk proces

Volgens de klagers was er sprake van een schending van het verbod op onmenselijke of onterende behandeling en van het recht op een eerlijk proces. Het Hof oordeelde echter dat de klagers niet onder de Belgische jurisdictie vallen. Volgens het Hof is er ook geen schending van het recht op een eerlijk proces door het niet-toekennen van de visa.

Het Hof merkte niettemin op dat haar beslissing niet betekent dat staten geen inspanningen kunnen leveren om de toegang tot asielprocedures te vergemakkelijken via hun ambassades en consulaten.

Theo Francken blij met beslissing

De voormalige staatssecretaris Theo Francken (N-VA) reageert erg enthousiast op het nieuws. “Na de Belgische rechtbank en het Europees Hof van Justitie geeft nu ook Straatsburg mij gelijk. Ik weigerde terecht die dwangsommen (van 4.000 euro per dag; red.) te betalen. De Opengrenzenlobby, met PVDA-advocate Mieke Van Den Broeck voorop in deze mediatieke en juridische strijd, krijgt hier een dreun van jewelste in deze cruciale en principiële zaak. Wekenlang werd ik door media, juridische en politieke wereld uitgespuwd omdat ik de hallucinante uitspraak van de RVV rechter weigerde uit te voeren."

"Ik hield voet bij stuk, geen asielaanvragen op onze ambassades. 11 Lidstaten waaronder Frankrijk en Duitsland sloten zich bij me aan. We winnen vandaag ook de laatste veldslag. Het bewijst nogmaals dat je soms koppig moet volhouden en doorgaan, ook al zit heel de Wetstraat op je kap, word je in de Kamer uitgescholden voor moordenaar en schrijven partijvoorzitters van de meerderheid kerstbrieven om je onderuit te stampen”, schrijft hij op Facebook.