Studio Globo toont kinderen Brusselse diversiteit

Studio Globo toont kinderen Brusselse diversiteit

"Als kinderen voor het eerst kennismaken met leeftijdsgenootjes met een andere huidskleur, of die een andere moedertaal hebben, vormen ze zich al snel een eerste mening. Daarmee gaan we aan de slag. We laten hen ontdekken wat de gelijkenissen zijn en gaan na of ze misschien wel vrienden kunnen worden", zegt Liesbet Niveau. Ze is coördinator van Studio Globo in Brussel, een organisatie met verschillende educatieve projecten die focussen op de diversiteit in de eigen samenleving en wereldwijd.

Het project ‘Wonen op het Dak' kent veel succes. Elke week komen er vier tot zes klassen langs, waardoor reserveren echt wel nodig is. Dit initiatief is bedoeld om kinderen van het vierde en vijfde leerjaar uit het basisonderwijs op een positieve manier met brede diversiteit te leren omgaan. Het verloopt in vier fasen. Eerst is er vorming voor de leerkrachten. Daarna krijgen de leerlingen informatie over acht leeftijdsgenootjes uit Brussel. De kinderen verschillen op het vlak van herkomst, religie, talenten, karakter, hobby's en moedertaal. "We werken met foto's, want beeldvorming is voor ons heel belangrijk. We polsen naar de reactie van de kinderen en gaan daar verder op in. Als ze horen dat hun leeftijdsgenoten dezelfde dingen graag doen als zij, dan prikkelt dat hun nieuwsgierigheid en stellen ze zich open", vertelt Niveau.

Inleefatelier

Daarna volgt een inleefatelier op het fictieve dak van Wies. De acht kinderen van de foto's hebben er een eigen hobbyplekje. De leerlingen worden verdeeld in kleine groepjes om per hobby iets uit te werken. Het gaat om creatieve opdrachten waar ze in groep zo zelfstandig mogelijk aan werken, zoals een dansje creëren, recepten uitproberen of een circusnummer bedenken. Op die manier oefenen de leerlingen vaardigheden om met diversiteit in hun eigen klas om te gaan. Als ze klaar zijn, komen de groepjes bij elkaar en worden ze uitgedaagd om in een grotere groep samen iets uit te werken. De leerkracht filmt het gebeuren en kan de beelden achteraf met de leerlingen analyseren.

Vanuit sociaal oogpunt is dit project zeer boeiend. Zo krijgt de leerkracht de vraag groepjes te vormen die niet vanzelfsprekend zijn. Leidersfiguren moeten samenwerken. En kinderen die doorgaans 'volgers' zijn, moeten zich nu zien te organiseren. "Dan is het boeiend hoe ze het aanpakken en wie de leiding neemt. Voor leerkrachten is het een laboratorium, omdat ze op die manier een nieuwe dynamiek of nieuwe talenten ontdekken in hun klas."

Wandelenin Kuregem

Bij het project ‘Wonen op het dak' hoort ook een educatieve wandeling in Kuregem. Deze wijk kwam na rellen op een negatieve manier in de media. "Opnieuw leren de kinderen leeftijdsgenootjes uit de buurt kennen. We zoeken uit waar ze naar school gaan, waar ze buiten spelen, waar hun Koranklas is en wat ze graag doen. Het accent ligt op gelijkenis en verbondenheid. Voor klassen van buiten Brussel is het soms wennen. De leerlingen zien op straat mensen met een andere huidskleur en taal, er is hier en daar vervuiling of er zijn woningen die een verloederde indruk laten. Hun eigen leefomgeving ziet er vaak heel anders uit. Ook hier zoeken we naar raakvlakken. Ervaringen en vragen bespreken we achteraf met een stellingenspel. Het komt erop aan hen zelf te laten nadenken over oorzaken en te laten inzien dat meerdere factoren een rol spelen. Het gebeurt soms dat een groep blanke leerlingen zich bekeken voelt, zoiets is in Kuregem immers geen gewoon straatbeeld. Daar praten we dan over."

Anders is gewoon

Studio Globo geeft vorming, zoals aan studenten die een lerarenopleiding volgen. Er zijn ook specifieke projecten. Dit jaar komt er een koffer met materiaal om het thema vluchtelingen bespreekbaar te maken. Scholen kunnen die ontlenen om er zelf mee aan de slag te gaan. “We werken ook aan het thema ‘Lesgeven in Brussel' en plannen een inleefdag om kinderen uit het basisonderwijs kennis te laten maken met stadsbewoners die uit Burkina Faso komen. Telkens staat het ervaringsgericht leren centraal", aldus Niveau.

Hoewel Studio Globo heel wat projecten heeft over landen in het zuiden, zoals Guatemala of India, kiest de organisatie in Brussel voor het werken met de leefomgeving van de stad. Die is immers een smeltkroes van nationaliteiten, religies, culturen, wat ook in de scholen tot uiting komt. Leerlingen worden steeds vaker geconfronteerd met klasgenoten die een andere achtergrond hebben en de gezinssamenstelling is soms heel uiteenlopend. Door het M-decreet is er nu ook meer inclusief onderwijs. In de klas zitten bijvoorbeeld kinderen met een fysieke beperking of met autisme. Zij leren misschien op een ietwat andere manier.

"Voor steeds meer kinderen staat ‘anders' gelijk aan ‘gewoon'. Zeker wanneer ze er van kindsbeen af mee opgroeien, wordt het vanzelfsprekend. Het is heel boeiend om daaraan mee te werken. Brussel kan je zien als een laboratorium waar van alles gebeurt. Als je je daarvoor openstelt, is dat enorm verrijkend."

Door Hilde Pauwels

Wat?

Studio Globo heeft antennes in alle Vlaamse provincies en in Brussel. De organisatie bereikte in 2015 in totaal 322.688 leerlingen uit het kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs. Ze telt een 40-tal medewerkers.

Oproep!

Wees niet bang van Brussel. Onze hoofdstad is een heel boeiend en verrijkend laboratorium.

Voor giften vanaf 40 euro op BE56 0682 3525 0588 kan Studio Globo een fiscaal attest bezorgen.