Studie Elia - Energieregulator vindt Elia-studie over energie "niet realistisch"

Energieregulator Creg waarschuwt dat de recente studie van netbeheerder Elia over de energietoekomst "niet realistisch" en mogelijk gekleurd is. Volgens de Creg weerspiegelt geen van de voorgestelde scenario's een realistische toekomst voor België, zo bericht De Standaard dinsdag. Elia berekende in zijn studie een aantal scenario's, met en zonder de sluiting van de kerncentrales, en was tot het besluit gekomen dat fors en dringend geïnvesteerd moet worden in innovatieve gascentrales. Maar de Creg maakt grote bezwaren bij de manier waarop Elia is tewerkgegaan.

Zo zou de netbeheerder onvoldoende rekening houden met technologische vernieuwingen in de komende decennia. De financiële gevolgen voor de maatschappij en de eindverbruiker worden onderschat en de milieudoelstellingen worden niet gehaald. De Creg merkt ook op dat Elia wel scenario's met een verlenging van twee kerncentrales uitwerkt, maar niet doordenkt op de verlenging van de levensduur van drie gascentrales.

De door Elia voorgestelde oplossingen zijn bedoeld om "een kortetermijnprobleem op te lossen", klinkt het. "Als deze kortetermijnoplossingen worden aangenomen, zouden ze tot 2050 zwaar wegen op het energiebeleid van het land."

De Creg trekt ook de de objectiviteit van Elia in twijfel. "De studie wordt uitgevoerd door een niet-neutrale marktdeelnemer die meer belang zou kunnen hebben bij het in stand houden van zijn netwerk."

"Een beslissing waarbij België zich verbindt op een termijn van 25 jaar kan niet alleen op basis van deze studie worden genomen", besluit de energieregulator. Nochtans moest de studie dienen als leidraad voor de onderhandelingen over het Energiepact.

bron: Belga