Studenten maken vaker examens op maat

Studenten maken vaker examens op maat

Aan de KU Leuven waren in het academiejaar 2005-2006 374 studenten met een functiebeperking, in 2014-2015 is dat aantal al opgelopen tot 1.455. Aan de Hogeschool Gent meldde in het academiejaar 2014-2015 bijna één student op vijf (18,3%) dat hij een functiebeperking had. Ook bij de Universiteit Gent zien ze een duidelijke toename. In 2010 waren er 582 studenten met een bijzonder statuut, vorig academiejaar 1.127. Dat schrijft De Morgen. Het grootste aantal kampt met een leerstoornis zoals dyslexie en dyscalculie (10%), of een psychiatrische functiebeperking zoals ADHD en autisme (4,8%).

Meer aandacht

Maatschappelijk is er veel meer aandacht voor stoornissen en stijgt het aantal jongeren dat een bijzondere diagnose krijgt. Ook is het taboe rond deze aandoeningen verdwenen. Sinds 2008 zijn onderwijsinstellingen in België wettelijk verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien voor studenten met een functiebeperking. «De evolutie is een gevolg van Europese en internationale regelgeving, die onderwijs zo inclusief mogelijk wil maken», vertelt Peter Van Petegem, onderwijswetenschapper aan de Universiteit Antwerpen. «De bedoeling is om studenten zo veel mogelijk op hun competenties te beoordelen. Net zoals je voorzieningen hebt voor mensen met een fysieke handicap, zijn die er ook voor mensen met een andere beperking.»

De tegemoetkomingen die de studenten kunnen krijgen, variëren van examenvragen die in een bepaald lettertype worden afgedrukt of worden voorgelezen. Daarnaast kunnen ze extra tijd krijgen om het examen af te leggen.