Stroomproducenten betaalden in 2018 drie keer meer emissierechten

Belgische stroomproducenten betaalden vorig jaar 189 miljoen euro aan emissierechten, bijna drie keer meer in een jaar tijd. Dat blijkt uit eerste schattingen die De Tijd opvroeg bij de dienst Klimaat van de FOD Leefmilieu. Doordat Europa de emissierechten uit de markt haalt, steeg de koolstofprijs in een jaar van 7,8 naar 23,4 euro per ton CO2. De uitstoot van schadelijke broeikasgassen werd plots drie keer duurder.

Volgens het principe "de vervuiler betaalt" moeten Europese energieproducenten en grote industriële installaties voor iedere ton broeikasgas die ze uitstoten een emissierecht voorleggen. In de chemie-, staal- en cementindustrie krijgen grote fabrieken jaarlijks gratis uitstootrechten toegewezen volgens een verdeelsleutel. Als ze meer uitstoten, moeten ze extra rechten aankopen.

De Belgische industrie kreeg vorig jaar gratis rechten voor 32 miljoen ton CO2-uitstoot. Energiebedrijven krijgen echter geen gratis rechten, en moeten hun volledige uitstoot afdekken door zelf emissierechten aan te kopen.

De energiesector rekent de hogere CO2-prijs direct door aan haar klanten, benadrukt chemiefederatie essenscia. "Het zijn de gezinnen en bedrijven die de factuur betalen." Indien de CO2-prijs onmiddellijk wordt doorgerekend in de energiefactuur, betaalde een gemiddeld gezin vorig jaar 26,2 euro aan CO2-kosten, berekende De Tijd. Dat is 16,4 euro meer dan een jaar eerder.

De verschillende Belgische overheden kregen vorig jaar 382 miljoen euro emissie-opbrengsten, 237 miljoen euro meer dan in 2017, weet De Tijd nog. Dat betekent dat er meer geld is voor het klimaatbeleid, want minstens de helft ervan moet de overheid spenderen aan klimaatmaatregelen.

bron: Belga