Stroomfactuur sinds liberalisering 44 procent omhoog

Nieuw zijn de cijfers niet, toch blijven ze opmerkelijk: sinds de liberalisering van de energiemarkt in 2007 is de stroomfactuur voor de gezinnen met 44,09 procent gestegen. Dat blijkt uit een studie van federale energieregulator Creg. De aardgasfactuur steeg met 12,74 procent. De Creg volgt sinds 2007 - de start van de volledige liberalisering van de energiemarkt in België - de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen bij de eindafnemer. Vandaag kwam de regulator met de evolutie van de retailprijzen voor de periode van januari 2007 tot december 2015.

Daaruit blijkt dat voor elektriciteit de gemiddelde prijs voor de residentiële klant tussen 2007 en 2015 gestegen is met 44,09 procent. In absolute cijfers is de prijs gemiddeld gestegen met 305,22 euro (+60,87 procent) over die periode in Vlaanderen, met 213,44 euro (+35,42 procent) in Wallonië en met 110,07 euro (+18,81 procent) in Brussel.

Voor professionele klanten is de gemiddelde prijs licht gedaald, met 0,84 procent. In Vlaanderen en Brussel was er een daling, in Wallonië een stijging.

Voor aardgas is de gemiddelde prijs voor de residentiële klant tussen januari 2007 en december 2015 gestegen met 12,74 procent. In absolute cijfers is de prijs aan de residentiële eindgebruiker gemiddeld gestegen met 75,41 euro (+6,72 procent) in Vlaanderen, met 290,93 euro (+25,66 procent) in Wallonië en met 64,54 euro (+5,48 procent) in Brussel.

Voor professionele klanten is de gemiddelde prijs gedaald met 1,29 procent. Ook hier verschilt de evolutie per gewest. De professionele klant in Vlaanderen betaalt gemiddeld minder voor aardgas, in Wallonië en Brussel betaalt hij meer.

bron: Belga