Steunmechanisme gascentrales krijgt groen licht van ministerraad

De ministerraad heeft zijn fiat gegeven voor het steunmechanisme dat de bouw van gascentrales een duw in de rug moet geven. Die centrales zijn broodnodig om de geplande sluiting van de kerncentrales in 2025 op te vangen. Het wetsontwerp van minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) verhuist nu naar de Raad van State en moet nadien groen licht krijgen in de Kamer. Een studie van netbeheerder Elia toonde aan dat er 3,6 GW aan nieuwe capaciteit nodig is om de bevoorradingszekerheid te garanderen wanneer de zeven kerncentrales die ons land telt, in 2025 de deuren sluiten. Het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) voorziet in een vergoeding voor wie investeert in gascentrales, vraagbeheer of energieopslag.

Het mechanisme rust op de organisatie van twee veilingen: één vier jaar voor het leverjaar en één voorafgaand aan elk leverjaar. Dat gebeurt op basis van berekeningen van Elia. De netbeheerder stelt twee rapporten op voor de noodzakelijke capaciteitsvolumes en voor de parameters die nodig zijn voor de veiling. Na afloop van de veiling onderetekenen de geselecteerde capaciteitsleveranciers een contract dat hun de betaling van een premie toekent. Regulator CREG moet toezien op het goede verloop van het CRM.

Volgens minister Marghem zal het mechanisme de laagste prijzen garanderen. "Ons doel is ten laatste in 2021 de eerste aanbesteding te lanceren, om op die manier over voldoende tijd te beschikken voor de bouw van gascentrales", zegt de minister. Met het volledige bouwproces zijn al gauw enkele jaren gemoeid. Halfweg april sluit het parlement de deuren in de aanloop naar de verkiezingen van einde mei. Gek veel overschot om het wetsontwerp nog door de Kamer te krijgen, is er dus niet meer.

Bij Elia wordt tevreden gereageerd op de beslissing over het steunmechanisme. "Volgens onze analyse is dit de beste manier om de bevoorradingszekerheid ook op lange termijn te blijven garanderen", stelt de hoogspanningsnetbeheerder. Hij wijst er nog op dat de tijd dringt: "We hopen dat dit zo snel mogelijk wordt goedgekeurd in het parlement."

De studie van Elia over de benodigde vervangingscapaciteit na de beoogde sluiting van de kerncentrales, dateert al van eind 2017. De netbeheerder drong toen al aan op politieke beslissingen tijdens deze regeerperiode, anders zouden de vier grootste nucleaire centrales ook na 2025 open moeten blijven.

bron: Belga