Staking Leuven-Centraal duurt minstens tot maandag

Staking Leuven-Centraal duurt minstens tot maandag

De staking van de cipiers in de gevangenis van Leuven-Centraal zal nog minstens tot maandag duren. Er is vandaag geen overleg geweest en voorlopig is er ook zondag geen overleg gepland. Dat meldt Gino Hoppe, nationaal vakbondssecretaris van het ACOD. "We hebben wel een mail gestuurd naar het kabinet van minister van Justitie Geens met een vraag tot overleg, maar daar is nog niet op gereageerd", aldus de Vakbondssecretaris. De cipiers van Leuven-Centraal hebben het werk neergelegd uit protest tegen het personeelstekort. Aanleiding is de opening van een nieuwe vleugel in de gevangenis die plaats biedt aan een honderdtal gedetineerden, wat het totale aantal op termijn op zo'n 400 zal brengen. Volgens de vakbonden is er echter te weinig bewakingspersoneel voorzien om de gevangenis veilig te laten functioneren.

"Het kader voor Leuven-Centraal voorziet momenteel 192 voltijdse cipiers, wat voldoende zou zijn indien iedereen aanwezig is. Er wordt echter geen rekening gehouden met het absenteïsme wegens ziekte en met de verschillende verlofregelingen", zegt vakbondsman Hans Lemmens (ACOD). "Volgens de directie zijn er gemiddeld 17 afwezigen, maar volgens ons mag je dat cijfer gerust verdubbelen".

De bonden vragen dat er een praktische oefening wordt gemaakt om na te gaan hoe groot de tekorten precies zijn. Volgens hen moet het kader minstens met 10 procent aangevuld worden. Naar eigen zeggen hebben de vakbonden er al enkele jaren tevergeefs voor gewaarschuwd dat er met de opening van de nieuwe vleugel een personeelstekort dreigt. Omdat zowel de gevangenisdirectie als het hoofdbestuur van de Strafinrichtingen doof blijven voor hun verzuchtingen, eisen de bonden een gesprek met het kabinet van Justitieminister Koen Geens.

Volgens een woordvoerster van de Federale Overheidsdienst Justitie volstaat het het huidige personeelsbestand om de nieuwe vleugel van Leuven-Centraal in gebruik te nemen en vervolgens ook op te vullen. Ze wijst erop dat er op korte termijn nog aanwervingen voorzien zijn.

bron: Belga