Staking gaat door in Lantin, Andenne, Namen, Bergen en Doornik, Leuze hervat het werk

Staking gaat door in Lantin, Andenne, Namen, Bergen en Doornik, Leuze hervat het werk

De cipiers van de gevangenis van Lantin, Andenne, Namen, Bergen en Doornik gaan door met hun staking. De penitentiaire beambten van Leuze-en-Hainaut daarentegen aanvaardden deze namiddag het protocolakkoord dat de Nederlandstalige vakbondsvleugels van het ACV en ABVV, en de liberale vakbond met minister van Justitie Koen Geens hadden gesloten. In de gevangenis van Lantin stemde vanmiddag twee derde van de aanwezige cipiers tijdens een algemene vergadering voor het voortzetten van hun staking. Minister Geens had het tegenvoorstel van de Franstalige vleugels van het ACV en ABVV geweigerd, de enige vakbondsvleugels die niet akkoord gingen met een protocolakkoord. De bonden stelden onder meer voor om het aantal cipiers te bevriezen op 7.075 gedurende de hele ambtstermijn van de minister. In dat cijfer zijn 480 aanwervingen inbegrepen uit het protocolakkoord. De minister weigerde daarop in te gaan.

Ook de cipiers van Andenne, Doornik, Bergen en Namen beslisten tijdens algemene vergaderingen door te gaan met staken. In Namen vindt eind volgende week al een nieuwe algemene vergadering plaats. In Bergen gebeurt dat dinsdag.

Een vijftigtal cipiers van de gevangenis van Leuze-en-Hainait aanvaardden deze middag wel het protocolakkoord. Ze zullen het werk hervatten van zodra dat mogelijk is. Ook het personeel van de inrichting tot bescherming van de maatschappij in Paifve, waar geïnterneerden zitten, besliste weer aan het werk te gaan.

Eerder op de dag beslisten de cipiers van Vorst al door te gaan met staken. De cipiers van Jamioulx stemden donderdag tegen een werkhervatting. De cipiers van Aarlen beslisten door te staken tot op zijn minst maandag. De cipiers van Dinant hervatten woensdag het werk.

In de gevangenis van Sint-Gillis verloopt alles intussen weer normaal, zegt Jimmy Verlez, vakbondsafgevaardigde van het ACV. De politie moet er sinds woensdag niet meer inspringen. De laatste stemming tijdens een algemene vergadering eind mei werd ongeldig verklaard door de vakbonden, omdat de stakers de stembiljetten in brand hadden gestoken.

bron: Belga