Spoorbonden zetten deur op een kier

Spoorbonden zetten deur op een kier

De spoorvakbonden zitten deze voormiddag opnieuw samen met de directie om een oplossing te zoeken voor het sociaal conflict, waardoor ook al meer dan een week gestaakt wordt bij het spoor. "We vragen onze leden het werk te hervatten", zei Ludo Sempels van de socialistische ACOD Spoor voor het overleg begon. Zijn collega bij ACV-Transcom, Luc Piens, merkte op dat de christelijke vakbond nooit had opgeroepen te staken. De Brusselse vertegenwoordigers van de Franstalige vleugels van de vakbonden hadden aanvankelijk gezegd dat vanaf vanavond 22 uur de treinen opnieuw normaal zullen rijden. Michel Abdissi van de Franstalige socialistische vakbond bevestigde evenwel nog niet dat het treinverkeer op nationaal niveau zal hernemen. Hij wil eerst het resultaat van het overleg afwachten.

bron: Belga