Sp.a heeft voorstel voor nieuwe effectentaks klaar

Sp.a heeft voorstel voor nieuwe effectentaks klaar

Sp.a-Kamerleden Joris Vandenbroucke en Jan Bertels hebben een wetsvoorstel ingediend met daarin een nieuwe effectentaks. De socialisten willen een belasting van 0,15 procent heffen op alle effectenportefeuilles, dus niet alleen op effectenrekeningen, en werken met een vrijstelling voor de eerste 500.000 euro. De opbrengst zou in lijn moeten liggen met die van de door het Grondwettelijk Hof vernietigde effectentaks van de regering-Michel: 240 à 250 miljoen euro per jaar. In oktober vorig jaar vernietigde het Grondwettelijk Hof de effectentaks die de regering-Michel een jaar eerder had ingevoerd. Het ging om een jaarlijkse heffing van 0,15 procent op beleggingen van natuurlijke personen op Belgische en buitenlandse effectenrekeningen met een waarde van minstens 500.000 euro. De regering rekende op een jaarlijkse opbrengst van ruim 250 miljoen euro, maar volgens het Grondwettelijk Hof was de taks in strijd met de grondwet. Zo was er sprake van discriminatie, omdat enkel effectenrekeningen werden geviseerd maar niet de effecten op naam of producten als opties, futures en swaps.

Sp.a-Kamerleden Joris Vandenbroucke en Jan Bertels hebben nu een eigen voorstel klaar, waarmee ze zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de opmerkingen van het Grondwettelijk Hof, zegt Vandenbroucke. De socialisten werken ook met een percentage van 0,15 procent, maar de belastbare basis wordt verbreed naar alle effecten en afgeleide producten, en de eerste 500.000 euro wordt vrijgesteld. In het sp.a-voorstel innen de banken de belasting bij klanten met effectenrekeningen, beleggers moeten de vrijstelling van de eerste schijf van 500.000 euro daarna dus regelen via de belastingaangifte, legt Vandenbroucke uit.

De combinatie van de hogere vrijstelling en de bredere belastbare basis moeten de totale opbrengst in lijn brengen met die van de vernietigde taks, zegt Vandenbroucke, rond de 240 à 250 miljoen euro dus. De Kamer moet het wetsvoorstel nu wel nog bespreken. Op de steun van Groen kunnen de socialisten wellicht rekenen: Kamerlid Dieter Van Besien pleitte eerder al voor een "robuust" alternatief voor de vernietigde effectentaks.

bron: Belga