Soedan - "Onderzoek dient niet om Francken vrij te pleiten of te veroordelen"

Het onderzoek dat de regering heeft gevraagd aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen is niet bedoeld om staatssecretaris Theo Francken vrij te pleiten of te veroordelen voor een eventuele verantwoordelijkheid voor het lot van Soedanezen na hun uitwijzing. Dat zegt een regeringsbron zondagavond. De regering wil door het onderzoek lessen kunnen trekken uit de manier waarop de terugzendingen worden gedaan, rekening houdende met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat artikel verbiedt onmenselijke en vernederende behandelingen. De resultaten van het onderzoek binden volgens de bron de hele regering, aangezien het beleid van de staatssecretaris door de voltallige regeringsploeg werd bepaald.

bron: Belga